Harald Solberg går av som administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Slutter i Norges Rederiforbund

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, har sagt opp sin stilling for å begynne i tilsvarende stilling i Norsk Industri.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Norges Rederiforbund takker Harald for solid innsats gjennom seks år som administrerende direktør. Organisasjonen har i denne perioden oppnådd sine målsettinger og satt dagsorden for mange viktige saker – deriblant det grønne skiftet, heter det i en pressemelding.

Styret har iverksatt prosessen med å rekruttere ny leder til forbundet. 

Harald Solberg vil fortsette i stillingen gjennom oppsigelsestiden på 6 måneder, eller til en annen løsning er på plass.

- Jeg har hatt en svært spennende periode som leder for Norges Rederiforbund. Norsk skipsfart er ledende i å utvikle og ta i bruk teknologi og nye løsninger for å redusere skipsfartens utslipp. Jeg er spesielt stolt av måten medlemmene i alle segmenter tar lederskap og investerer i fremtidige nullutslippsløsninger. Rederiforbundet har vært en pådriver for gode og konkurransedyktige rammevilkår for skipsfarten og den maritime næringen i Norge. Jeg er glad for den brede politiske enigheten i Norge om at vi fortsatt skal være en sterk sjøfartsnasjon, sier Harald Solberg