Halvparten kommer de norske verftene til gode

Skal seile, må vedlikeholdes – og vedlikehold ikke er en engangskostnad. KNM Roald Amundsen fotografert i rom sjø under NEMO Trials 2016. Foto: Vegard O. Hatten/Sjøforsvaret

En ekstrabevilging på 300 mill. kroner gir Sjøforsvaret midler til nødvendig vedlikehold. Regjeringens intensjon var trolig at disse skulle avhjelpe norsk verftsindustri i en vanskelig periode, men bare 150 av disse millionene havner i Norge.

Generalinspektør for Sjøforsvaret, kontreadmiral Lars Saunes, uttalte tidligere i år at ekstrabevilgningen fra regjeringen er tatt i bruk og at pengene nå kommer bedriftene på Vestlandet til gode. – Samarbeidet med verftsindustrien på Vestlandet er svært viktig for at vi skal være i stand til å vedlikeholde fartøyene våre, poengterte Saunes.

Tall www.skipsrevyen.no har hentet inn viser at Sjøforsvaret så langt har inngått avtaler med norsk verfts- og verkstedsindustri for vel 150 mill. kroner. I tillegg er det gitt betydelige forpliktelser mot lokal industri gjennom bruk av Forsvarets investeringsbudsjett.

En stor del av vedlikeholdsmidlene, nær 40 prosent, havner likevel i utlandet. Dette er relatert til at mye forsvarsmateriell kjøpes internasjonalt. Vi nevner i denne forbindelse vedlikehold av våpensystemer, våpenkontrollsystemer og sensorsystemer. Det betyr at bevilgningen ikke gir så store effekter for norsk verftsindustri som man opprinnelig hadde håpet på.

Les mer om saken i førstkommende utgave av Skipsrevyen.