God drift for Eidesvik Offshore

Fredrik Meling på Verftskonferansen. Foto: Skipsrevyen

Bømlo-rederiet Eidesvik Offshore ASA fikk et driftsresultat før  avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal 2014 på kr 147,6 mill mot fjorårets 189,9 mill. kroner.

I fjorårets  resultat inngår en gevinst på kr 50,5 mill etter salg av skipet MS «Viking Forcados». Fraktinntektene var kr  259,1 mill mot kr 249,9 mill for samme periode i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets ni første måneder var kr 360,1 mot fjorårets kr 416,1 som inkluderer gevinst på kr 50,5 mill. De totale  fraktinntektene i ni måneders perioden var kr 725,2 mill mot fjorårets 710,8 mill. kroner.

– Vi har lagt bak oss et solid kvartal, hvor vi nok en gang har levert god drift. Alle skip har hatt en meget god drift som har resultert i 100 prosent utnyttelse. Vi er godt fornøyd med at vi har en god kontraktsdekning for 2015. De fleste av våre skip er sikret gode kontrakter gjennom en vinter som vi  forventer kan bli utfordrende for rederier som har spot tonnasje, sier adm.dir. Fredrik Meling.

Resultat for 3. kvartal var negativt med minus kr 8,5 mill mot et positivt resultat på kr 110,5 mill som inkluderer gevinst på kr 50,5 mill for samme periode i fjor. I årets 3. kvartal har selskapet kostnadsført urealiserte tap på valutaposter og derivater på kr 67,9 mill, mens en i samme periode forrige år inntektsførte urealiserte gevinster på disse postene på kr 10,0 mill.

Per 30. september 2014 var resultat før skatt kr 22,3 mill sammenlignet med kr 109,0 mill som inkluderer gevinst på kr 50,5 mill forrige år.

DEL