Gassmekanisk fremdrift

Fra venstre: General Sales Manager - Engines, Odd Magne Hotgen, og VP - Technology & Development, Leif-Arne Skarbø.
I forbindelse med at Nor Lines har kontrahert to handelsfartøyer med Rolls-Royce design ved Tsuji Heavy Industries, tok Skipsrevyen turen til Hordvikneset og Rolls-Royce – Engines for å få vite mer om B-serie-motorene som fartøyene skal utrustes med.

Rolls-Royce Marine – Engines Bergen er en av markedslederne på store gassmotorer. Selskapet har i motsetning til dual fuel valgt en ren gassløsning i sine motorer. Det finnes over 500 av Rolls-Royce sine gassmotorer i drift rundt om i verden, de fleste i landsbaserte installasjoner. Av gassmotorer ombord i fartøyer er det så langt K-serien som dominerer. Pr. i dag er 18 motorer i drift, hvorav 16 i ferger. K-motoren har hatt en 25-årig karriere som gassmotor, og erstattes nå av den helt nyutviklede C-gass-serien. Det er gassversjoner av C- og B-serien som nå skal leveres.

Nisylindrede rekkemotorer
B-serien inneholder de største motorene, og leveres i effektutgaver mellom 3.780 kW og 7.000 kW. Til de nye Nor Lines-fartøyene skal Rolls-Royce levere nisylindrede rekkemotorer, og dette blir første gang, forteller General Sales Manager i Rolls-Royce – Engines, Odd Magne Horgen til Skipsrevyen. Som kjent skal både Sea Cargo og Torghatten benytte gassmotorer fra Rolls-Royce i sine nybygg, men disse er B-serie-motorer i V-konfigurasjon, sier han.
De tekniske dataene for rekkemotorene blir likevel de samme. Det er fortsatt 350 mm boring og 400 mm slag. Utslippsreduksjonene man har oppnådd sammenlignet med de gamle K-serie-motorene blir akkurat like gode på rekkemotorene da forbrennings- og reguleringssystemene er de samme for rekke og V.

Mekanisk overføring
Nor Lines-fartøynene vil utrustes med gassmekanisk fremdrift, noe som setter særegne krav til hovedmotorene. B-serie-motorene Rolls-Royce skal levere var opprinnelig utviklet for å være fremdriftsmotor med mekanisk overføring, og disse egenskapene har man greid å overføre også til gassversjonen. En motor som håndterer store og raske lastvariasjoner er nødvendig, og blant annet bidrar turbolading med variabel turbingeometri til dette.
I selskapets gassmotorer anvendes ikke common rail dieselinnsprøyting som tenning. I stedet for brennstoffdyser og høytrykkspumper anvendes spesielle tennplugger. Rolls-Royce har også elektronisk kontrollerte mekaniske systemer for regulering og innsprøyting av gassen, noe som forklares med sikkerhet, pålitelighet, nøyaktighet og forenklet vedlikehold.
Totalt sett skal denne motorkonfigurasjonen gi Nor Lines-båtene den mest økonomiske og miljøvennlige seilasen som er mulig, i samspill med skroglinjene, den hybride akselgeneratoren og ror- og propellsystemet Promas fra Rolls-Royce.

Redusert metanutslipp
Utslippene fra gassmotorene har vært gjenstand for en ny diskusjon den siste tiden.
Horgen forklarer at i forbindelse med fergen MF “Glutra”, som ble satt i drift i 2000 som verdens første gassferge, lå fokuset ikke på CO2 eller metan (drivhusgasser), men NOx og delvis på røyk og partikler.
I dag er mye av dette endret, og etter en periode med stort fokus på reduksjon av CO2, har flere rettet oppmerksomheten mot den svært kraftige drivhusgassen metan. Gassen er den primære bestanddelen i LNG. På grunn av et betydelig metanslipp fra tidligere gassmotorer, ble det totale miljøregnskapet ved bruk av disse relativt dårlig. MF “Glutra” er således et fartøy med svært begrenset miljøgevinst med hensyn til drivhusgasser til tross for gassdrift. Men utviklingen har gått fort.
Horgen forteller at Rolls-Royce har oppnådd en reduksjon av metanutslippet på omtrent 50 prosent i den nyeste generasjonen motorer. Han åpner også for at det på sikt skal være mulig å redusere utslippet ytterligere 25-30 prosent.
Hvordan det har vært mulig å oppnå dette holder Rolls-Royce naturlig nok for seg selv, men siden metanslipp i bunn og grunn er uforbrent gass som slipper ut i atmosfæren med eksosen, ligger mye av løsningen i forbrenningskammer, gasspåslipp og regulering av gassen.
Horgen forklarer at B- og C-serie gassmotorer gir en nettoreduksjon av utslipp av drivhusgasser på omtrent 17 prosent sammenlignet med tilsvarende dieselmotorer. Altså redusert utslipp av drivhusgasser korrigert for metanutslippet.
På bakgrunn av dette får Nor Lines-fartøyene et svært godt utgangspunkt for miljøvennlig transport av gods på kjøl langs kysten. Levering fra verftet i Kina er satt til 2013 og 2014.