Fortsatt fremgang for Hurtigruten

Foto:Hurtigruten
Driften i tredje kvartal ga et overskudd før skattekostnad på 127 millioner kroner som er 67 millioner kroner bedre enn i tredje kvartal i 2008.

Hittil i år er resultatet et overskudd før skattekostnad på 151 millioner kroner mot et underskudd på 126 millioner kroner i 2008. Dette skriver selskapet i en pressemelding.

Resultatet preges av lavere kostnader til drivstoff, mannskap og renter, samt utleie av MS Nordnorge. Til tross for et vanskelig marked som har gitt lavere antall gjestedøgn og lavere pris, viser resultatet en solid fremgang.

Resultatforbedringen i tredje kvartal sammenlignet med 2008 skyldes i hovedsak:
· Utleie av MS Nordnorge ga netto bidrag på 37 millioner kroner
· Lavere netto finanskostnader
· Kostnadene er 35 millioner kroner lavere
– Lavere prosjektkostnader
– Gjennomført nedbemanning i Norden gir effekt
– Drivstoffkostnader redusert med 34 prosent
– Lavere mannskapskostnader på grunn av lavere kapasitet og optimalisering av bemanning

Utsiktene fremover
Finanskrisen har gitt større press på priser og volum enn tidligere i 2009. Utviklingen i spredning av H1NI viruset (svineinfluensa) vil fortsatt gi utfordringer for reiselivsnæringen.

Hurtigruten ASA har iverksatt betydelige markedstiltak for å sikre volumene best mulig i fjerde kvartal 2009 og tiltak for å få passasjerene til å booke tidlig for 2010. Dette ser ut til å gi effekt for vinteren og våren 2010 hvor selskapet ser betydelige volumøkninger sammenlignet med status for ett år siden. Salget for neste sommer er lavere enn tilsvarende for ett år siden.

Det nye bookingsystemet Polar Global er innført i Norden, og bookingen i Tallin (outsourcet) er kommet i normal drift etter en utfordrende etableringsperiode. Nedbemannings-programmet følger planen og er gjennomført for Norden og England/USA. I Tyskland og Europa for øvrig starter nedbemanningen i fjerde kvartal i år slik at effektene ikke kommer før i 2010.

Hurtigruten har i 2009 hatt et særlig fokus på kundeopplevelsen om bord. Kundetilfredshetsmålinger viser at mer enn 95 prosent av Hurtigrutens gjester er fornøyd eller svært fornøyde med produktet. Styret oppfatter dette som en anerkjennelse på at selskapet klarer å levere et godt produkt samtidig som driften effektiviseres.

Hurtigruten skal fortsette å levere på selskapets kjerneverdier som er Trygg, Raus og Ansvarlig. For kystens befolkning skal Hurtigruten være et godt tilbud for lokaltransport og en godstransportør som man kan stole på. Hurtigruten er derfor tilfreds med at Samferdselsministeren før valget i september kunngjorde at hovedkriteriene for et nytt anbud skal være lik det tilbudet kysten kjenner i dag. Det er viktig å vinne konkurransen om nytt anbud for kystruten Bergen – Kirkenes når dette legges ut, forutsatt at vilkårene gir rom for akseptabel langsiktig lønnsomhet.

Utleie av MS Finnmarken er viktig, ikke minst fordi den er langsiktig. Den plattformen som den finansielle restruktureringen i februar la grunnlaget for og som nå er styrket gjennom en langsiktig leieavtale, gir et godt grunnlag for å gjennomføre resten av det omstillingsprogrammet som skal gi et fokusert og lønnsomt Hurtigrute-selskap.
Restruktureringen vil prege resten av 2009 og deler av 2010. Resultatene per tredje kvartal 2009 viser at selskapet er på rett vei.

DEL