Forlengelse og bortfall av kontrakter for BW Offshore

BW Offshore har mottatt ett års kontraktsforlengelse for lease og operasjon av FPSO «Umuroa» på Umuros-feltet i havet utenfor  New Zealand for oljeselskapet AWE.

Forlengelsen har virkning fra 4. kvartal 2016, og varer til samme tidspunkt i 4. kvartal 2017. Samtidig med forlengelsen ved New Zealand har BW Offshore mistet en kontrakt. Det er kommet til enighet mellom BW Offshore og Ithaca Energy om terminering av FPSO «BW Athena” og fartøyet vil bli demobilisert i februar 2016.

Athena-feltet ble oppdaget i mai 2012 på Moray Firth-området av den britiske  kontinentalsokkelen. «BW Athena» som har en daglig produksjonskapasitet på 28.000 fat har siden den første oljen ble tatt opp hatt en total oppetid på 98 prosent.

BW Offshore er en ledende global operatør av flytende produksjonsenheter for olje- og gassindustrien, og er verdens nest største kontraktor med en flåte på 14 FPSO-er representert i alle regioner verden over.

 

 

DEL