Konferansen Kvinner på sjøen ble avholdt denne uken.

Arrangerte to dagers kvinnekonferanse

NHO Sjøfarts kvinnekonferanse Kvinner på sjøen ble holdt på RS Noatun, Redningsselskapets hjerte og hjem tirsdag og onsdag denne uken.

En dedikert gjeng som jobber for en mer likestilt maritim næring var samlet over to dager for å jobbe med nettopp det, en mer likestilt og mangfoldig næring. 

Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner, ledelsen i rederiene, Sjøfartsdirektøren og Kultur- og likestillingsdepartementet var sammen med seilende kvinner på Noatun for å finne gode løsninger, heter det i en pressemelding.

NHO Sjøfart har startet et bransjeprosjekt mot mobbing og trakassering for å bedre arbeidsmiljøet for de sjøansatte. 

Generalsekretær Grete Herlofsen under konferansen.

- For å få til en bevegelse i riktig retning må vi samle alle gode krefter og snakke med de seilende kvinnene for å forstå hvordan vi skal møte utfordringene. Deretter skal vi sammen med ledelsen i medlemsrederiene og Vissa utarbeide målrettede tiltak som skal sikre et godt arbeidsmiljø for alle, og bedre likestilling og mer mangfold, sier prosjektleder Evelyn Blom- Dahl, i NHO Sjøfart.

 - Men dessverre, likestillingen har kommet altfor kort innenfor flere bransjer, blant annet vår. Og vi har en lang vei å gå for at Kari og Ola er like naturlige som skippere, maskinister og navigatører i vår bransje. Barrierer må brytes både når det kommer til holdninger, kultur og verdier, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet. 

Redningsselskapet er et av flere rederier som bidrar aktivt inn i NHOs bransjeprosjekt.