Er det et skip? Er det et oppdrettsanlegg?

Foto: NSK Ship Design

Håkon Ådnanes, prosjektleder for Nordlaks’ Havfarm i NKS Ship Design ønsker seg en omforent fremdriftsplan for hvordan nye regelverk skal utarbeides og initieres for havbruksanlegg i eksponert farvann.

– Jeg savner en litt mer åpen dialog mellom alle de involverte aktørene. DNV GL, Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet jobber alle med noe, men hva som gjelder for hvem er fortsatt litt uklart for meg, sa Ådnanes fra scenen under sistnevnte direktorats Sjøsikkerhetskonferanse nylig.

Han fortalte også om hvordan NSK Ship Design arbeider for å finne de riktige sikkerhetsparameterne å arbeide etter med Havfarm, som av mange betegnes som et oppdrettsskip. Er standardene utarbeidet i offshorenæringen relevante i enhver sammenheng?

Håkon Ådnanes, prosjektleder NKS Ship Design. Foto: Andrea Bærland
Håkon Ådnanes, prosjektleder NSK Ship Design. Foto: Andrea Bærland

– Det vi ønsker er å jobbe for å finne riktig sikkerhetsnivå for vår konstruksjon. Vi skal være helt sikre på at dette ikke knekker, på at det ikke sliter seg av og driver inn i fjæresteinene. Men vi skal også være sikre på at vi ikke legger på et sikkerhetsnivå og krav som er uhensiktsmessige.

Enn så lenge tror Ådnanes og kollegaene at det nærmeste de kommer en eksisterende definisjon er å anse Havfarm som en bemannet lekter.

På den strukturelle siden, på alt som har med fortøyning og stabilitet anser de det som en offshorestruktur, for marine systemer vil sannsynligvis DNV GLs klasseregler for skip følges, og når det gjelder sikkerhet og evakuering blir det i følge Ådnanes naturlig å se til sjøfarten.

– Det er en konstruksjon som har thrustere, men det er ikke noen fremdrift, den vil ligge fortøyd på en lokasjon gjennom hele levetiden, ha en liten bemanning, seks-sju stykker permanent, og da er det nærmeste vi kommer, tror vi, en bemannet lekter.

– Men hvem som skal være kaptein og maskinist på et oppdrettsanlegg, det er litt uklart for meg. Og hva slags sertifikat trenger de? Det er slike ting vi må avklare fortløpende, men som i seg selv ikke setter en stopper for prosjektet, avslutter Ådnanes.