Produksjonsskipet «Johan Castberg» ankom Bømlafjorden i 2022. Skipet ruver med sin lengde på 313 meter. Foto: Jan Arne Wold & Bo B. Randulff, Equinor

Sprekker med over 13 milliarder

Equinor, Vår Energi og Petoro, oppdaterer i dag kostnadsestimatet for prosjektet. Investeringsanslaget har økt med nær 13 milliarder kroner siden i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Planen om produksjonsstart i fjerde kvartal 2024 står likevel fast.

- Kostnadene øker på grunn av større arbeidsomfang enn ventet og kostnadsøkninger i industrien, det tar vi på alvor. Men «Johan Castberg» er fortsatt et godt prosjekt med solid økonomi. Med en balansepris på rundt 35 dollar vil Johan Castberg-feltet gi store inntekter og ringvirkninger til fellesskapet fra Barentshavet i 30 år, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor til selskapets egne nettsider.

I 2022 ble «Johan Castberg»-skroget med boligkvarter fraktet fra Singapore til Stord for installasjon og ferdigstillelse. Hovedårsaken til økningen i investeringsestimatet fra i fjor skyldes at arbeidsmengden som ble overført til Stord har vært mer omfattende og komplisert enn estimert. 

Framdriften har heller ikke vært som forventet. På grunn av kostnadsutviklingen i markedet har kostnadene også økt for marine operasjoner, boring og komplettering.

Da plan for utbygging og drift ble levert i 2017 var kostnadsestimatet 57 milliarder kroner (2023). Det oppdaterte kostnadsestimatet for prosjektet er nå estimert til 80 milliarder kroner. Kostnadene for prosjektet har økt med 15,5 milliarder kroner i tillegg til en valutaeffekt på drøyt sju milliarder kroner.

Smitteverntiltak og redusert tilgang på arbeidskraft i forbindelse med covid 19-pandemien rammet prosjektet både i Singapore, der skrog og boligkvarter til produksjonsskipet ble bygget, og på norske verft som bygde modulene til produksjonsanlegget.

De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til å ligge på mellom 450 og 650 millioner fat olje. Skipet er designet for en daglig produksjon på nær 190 000 fat.