Utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024

Fylkestinget i Viken vedtok 23. juni at det skal settes inn utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024. Eksisterende båter skal bygges om med ny og innovativ batteriteknologi. Enova har bevilget 100 millioner kroner i støtte til prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Fylkestinget ber fylkesrådet å fortsette arbeidet med å realisere utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024, ved at dagens båter bygges om til elektrisk drift.

Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel, orienterte fylkestinget om at Enova gir 100 millioner kroner i støtte til prosjektet.

- Det betyr at løsningen med å bygge om eksiterende båter kan realiseres. Prosjektet vil også ivareta hensyn til universell utforming av båtene og kaianleggene, sier Olav Skinnes.

I Viken gjelder tilbudet Ruter-området og de hurtigbåtene som blant annet går mellom Oslo-Vollen-Slemmestad, Nesodden-Lysaker –samt sommerrutene som også er innom Drøbak, Filtvet og Son.

Innovativ løsning

Eksisterende hurtigbåter på fossilt drivstoff skal bygges om til nullutslippsbåter med en helt ny løsning for batteribytte. Dette er innovativt og teknisk avansert, med lavere batterivekt som gir en lengre rekkevidde.

- Dette er et innovasjonsprosjekt der vi vil være første ute med en slik løsning, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Fylkestinget legger til grunn at løsningen med batteribytte er alternativet som gir best mulighet for å skalere opp båttilbudet med flere avganger og på sikt flere anløpssteder.

Batteribytte gjør det mulig å lade batteriene over lengre tid, som krever mindre effekt fra strømnettet og med lavere effekttap. Dette betyr også at det etableres automatiske roboter for batteribytte på kaianleggene for hurtigbåtene, dette er et konsept som ikke er gjennomført tidligere.

Fylkestinget finansierer hurtigbåttilbudet ved behandlingen av årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Dersom rutetilbudet i fremtiden blir på tvers av fylkesgrenser skal kostnaden deles på de involverte fylkene, sier fylkestinget i sitt vedtak.