– En gledens dag, sier Per Sævik

Havila-gründer Per Sævik og fylkesordfører Jenny Følling signerer dagens avtale om Fjord1 salget. Foto: Jan Øhlckers

Etter totalhavariet av en usedvanlig dårlig strategi visstnok tuftet på råd fra advokatfirmaet Wiersholm, har Sogn og Fjordane fylkeskommune i dag overdratt de avtalte 67 prosentene i Fjord1 til Per Sævik-familiens Havila-konsern.

– En gledens dag, sier Per Sævik til skipsrevyen.no. – Dette har vi arbeidet for lenge og jeg er glad for at vi nå har kontroll på Fjord1 og at eierskapet forhåpentligvis gir oss stabile inntekter de neste årene.

Prosessen rundt aksjeavtalen er kjent og beskrives av Sævik som tung og unødvendig. – Men nå føler vi lettelse over endelig å være i havn, forteller han.

Er det ikke enkel matematikk at konstellasjonen Fjord1/Torghatten sin kontroll på ni av ti store fergesamband ville bli stoppet av Konkurransetilsynet, spør vi. Og han svarer litt spøkefullt at hvis ikke, – ja, da kunne man bare lagt ned hele tilsynet.

Når det gjelder Fjord1 sitt anbudstap på strekningen Halhjem – Sandvikvåg i Hordaland (ca. 970.000 pbe/ca. 1,2 mill. pax.), tar Per Sævik akkurat den problemstillingen med fatning. – Vi må akseptere at andre la seg lavere enn oss, svarer han.

Etter hva som er kjent i media, la erkerivalen Torghatten inn et anbud som var hele 1,1 mrd. kroner lavere enn Fjord1 sitt. – Vi er selvsagt forundret over at man la seg så mye lavere, men vi får ta med oss at vi slipper investeringer på nær 1,5 mrd. om vi hadde vunnet, kommenterer Sævik med et smil.

El-fergene gikk til Tyrkia

Dette er et tema som Per Sævik ikke er komfortabel med. – Det er klart at vi gjerne skulle sett at disse to Fjord1 kontraktene gikk til et norsk verft, medgir han og synes at det er ugreit at vi eksporterer så avansert innovasjon til et konkurrerende byggeland.

Hva skjer i offshore?

– Ikke så mye, svarer offshore-nestoren. – Vi har vært i utallige møter det siste året og føler sterkt for at en løsning må komme på plass. Og det må være en løsning som har 2020 som tidsperspektiv.

Svaret på hvordan man skal komme seg ut av krisen, har Sævik foreløpig ikke. Likevel er han overbevist om at det blir nye oppgangstider. – Spørsmålet er bare om rederiene da er så sultne at de selger seg for billig, gjentar han fra et møte i Maritimt Forum Nordvest nylig.

Mens det foreløpig er offshore-rederiene som er filleristet, mener mange at tiden nå er kommet til at også bankene må ta store tap. En variant av den såkalte Kværner-modellen kan være en vei å gå.

– Vel var det gale på 80-tallet da vi stod midt i krisen, men forskjellen nå er at tallene er så store at de er uhåndterbare for alle parter, sier Per Sævik før han entrer flyet hjem fra Oslo i ettermiddag.