Emisjon og avdragsfrihet for Golden Ocean

Bildet viser M/T "Golden Feng". Foto: Rederiet

Emisjon og avdragsfrihet for gjeld i 2,5 år for Golden Ocean

…..blodrøde tapstall i 2015

John Fredriksen sitt bulkskipsrederi får påfyll av friske penger og har fått bankene med på gi to og et halvt års avdragsfrihet på gjeld. Rederiet må imidlertid betale renter i den avdragsfrie perioden.

I løpet av torsdag ettermiddag/kveld og til fredags morgen kl. 08,30 skal rederiet prøve å få inn 200 millioner dollar i en privat emisjon etter bookbuilding-prinsippet der minstetegning er satt til 100.000 euro. I megler- og analytikerkretser antydes det overfor www.skipsrevyen.no at det i etterkant kommer en reparasjonsemisjon der de av aksjonærene som ikke benyttet sjansen nå kan tegne seg og dermed hindre utvanning av sine aksjeposter i rederiet.

Golden Ocean fikk for fjerde kvartal 2015 et resultat på minus 69,2 millioner dollar. Tilsvarende i samme periode i 2014 var pluss 5,2 millioner dollar. Årsresultatet for 2015 var minus hele 220,8 millioner dollar mot pluss 16 for hele 2014. Pengene ikke bare renner ut, de fosser som en yr vestlandsfoss i regntiden. Dårligere har det trolig aldri vært.

Rederikonsernets driftsinntekter ble i siste kvartal 56,5 millioner dollar mot 36,6 for fjerde kvartal 2014. Netto driftsresultat ble minus 39,2 millioner dollar, mot pluss 5,8 millioner. For hele året 2015 kom rederiet ut med et netto driftsresultat på minus 239,1 millioner dollar mot pluss 19,5 i 2014.

Rederiet har bokførte verdier for i underkant av 2,2 milliarder dollar. Av dette utgjør bankinnskudd og trekkrettigheter 102 millioner dollar, mens andre lett tilgjengelige midler utgjør 100,7 millioner dollar. Den langsiktige gjelden er bokført til 897,2 millioner dollar.

Rederiet presenterte tallene i Oslo på en presentasjon for analytikere og journalister kl. 14 i dag. Der ble nyheten om kapitalutvidelse og avdragsfrihet i 2,5 år presentert. Umiddelbart virket det som om markedet tok godt i mot nyheten fra John Fredriksen. Aksjen var på topp opp i 8,22, men når markedet fikk summet seg endret holdningen seg fra positivt til negativt. Sluttkursen torsdag var 5,90, det laveste nivået gjennom hele dagen. Målt i prosent var nedgangen 11,28 prosent.

 

DEL