- TFFK har ingen vedtatte planer om elektrifisering av hurtigbåtsambandet Tromsø-Harstad og har følgelig ikke avsatt midler til dette, skriver Miljødirektoratet i sitt avslagsbrev til Troms og Finnmark fylkeskommune.
- TFFK har ingen vedtatte planer om elektrifisering av hurtigbåtsambandet Tromsø-Harstad og har følgelig ikke avsatt midler til dette, skriver Miljødirektoratet i sitt avslagsbrev til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Søknad om tilskudd til elektrifisering av hurtigbåter ble avslått

I oktober i fjor søkte Troms og Finnmark fylkeskommune, TFFK, om 32,4 millioner kroner for å dekke merkostnader ved å etablere ladeinfrastruktur for elektriske hurtigbåter for sambandet Tromsø-Harstad. Miljødirektoratet avslår søknaden.

Publisert

Utslippene fra ruten er i dag beregnet til å være omtrent 7 800 tonn CO2 per år.

I søknaden har TFFK skissert et utslippskutt på rundt 70 per år, til et gjenværende utslipp på cirka 2.400 tonn per år. I tillegg har TFFK skissert en mulighet for helelektrisk drift, der hele utslippet kuttes med et ytterligere stopp underveis.

43,4 millioner - pluss merkostnader

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

199,-

per måned. Første måned 4,-

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Bedrift

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP