Eidsvaag AS bygger nytt skip hos STX OSV

Rolls-Royce NVC-401 LNG
STX OSV har underskrevet en nytt kontrakt om bygging av et nytt skip for Eidsvaag AS. Verdien på kontrakten blir oppgitt til ca. 200 millioner kroner.

Fartøyet skal operere langs norskekysten for levering av fiskefor til oppdrettsanlegg. Foret har pellets form og blir fraktet i 58 spesialdesignet tanker. Fartøyet vil ligge opp mot anleggene ved hjelp av Dynamisk posisjonering (DP-System) og overføre foret fra tankene til oppdrettsanleggene gjennom et kranoperert transportsystem over baugen. Fartøyet er designet med ren gass drift og har en service hastighet på 15 knop.
Den nye skrogformen er utviklet med fokus på optimale sjøegenskaper og minimale utslipp til luft og sjø.

Fartøyet skal leveres etter utrustning ved STX OSV Brattvaag i andre kvartal 2013. Skroget vil bli bygget ved STX OSV Tulcea i Romania.

Fartøyet er et Rolls-Royce NVC-401 LNG design. Lengden blir på ca. 75 metermed en bredde på 13.6 meter.