DFDS Seaways rute til Newcastle nedlegges per 1.september grunnet manglende resultater

Nedleggelsen berører ca 270 medarbeidere på skipet, hovedsakelig fra Danmark og England, og forventes å berøre ca. 70 stillinger på land i Danmark, England og Norge.

DFDS overtok i 2006 passasjerskipsruten mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Newcastle. I 2007 forsøkte DFDS å snu den negative utvikling ved å bytte skip på ruten, samt endre så vel bemanning som konsepter om bord. Til tross for disse endringene, og selv med medarbeiderne som har gjort en kjempeinnsats, har vi ikke lykkes med å skape den nødvendige fremgangen for ruten. Denne utvikling er ytterligere blitt understreket i DFDS’ s regnskap for 1. kvartal 2008, hvor resultatet ligger langt fra det minsteresultat som var satt som krav for å fortsette driften på ruten. I tillegg har en markant stigende oljepris negativ påvirkning for muligheten til å snu resultatene.

”Vi har ikke lenger tro på at vi kan snu utviklingen og har på bakgrunn av det besluttet å legge ned ruten 1.september", sier DFDS Seaways direktør Carsten Jensen.

Nedleggelsen berører 270 medarbeidere om bord, hvorav en del har tidsbegrenset ansettelse. DFDS vil naturligvis gjøre alt for at så mange som mulig av de hovedsakelige danske og engelske fastansatte medarbeidere kan få tilbud om annen stilling i rederiet. I landorganisasjonen reduseres det samlet 70 stillinger i Danmark, England og Norge. I Norge berøres våre salgskontorer på Vestlandet og hovedkontoret i Oslo. Hele organisasjonen er informert, og vi vil fremover i samarbeid med de aktuelle parter se på hvordan vi skal løse en slik bemanningsreduksjon på best mulig måte. Vi forventer dog, at en vesentlig del av de berørte stillinger kan avvikles ved naturlig avgang.

Ruten fortsetter med uendret service inntil den 1. september 2008, og vi vil gjøre vårt ytterste for at nedleggelsen ikke skaper unødvendige utfordringer for våre kunder og samarbeidspartnere, sier Carsten Jensen.

”Med dette tiltaket har vi sikret oss grunnlaget for å forbedre DFDS Seaways økonomi, som igjennom noen år ikke har været tilfredsstillende, og vi kan nå fokusere på arbeidet med at utvikle og forbedre driften og servicen på våres viktige rute mellom Oslo og København, sier Carsten Jensen.

DEL