KNM «Helge Ingstad» under i arbeid under NATO-øvelsen Trident Juncture. Marius Vågenes Vilanger/Forsvaret

Dette er KNM «Helge Ingstad»

Det jobbes på spreng for å redde fregatten KNM «Helge Ingstad». Les Skipsrevyens omtale fra da skipet ble levert i 2009. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sjøforsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon overtok den 29. september 2009 den fjerde fregatten i serien på fem enheter fra Navantia i Ferrol. KNM «Helge Ingstad» er verftets byggenummer 308. Dåpen fant sted for snart to år siden, i november 2007, med Helge Ingstads barnebarn, Kristin Ingstad Sandberg, som gudmor.

Skipssjef Øyvind Bergstrøm og mannskapet var på plass i Spania og overtok kommandoen av fartøyet under den offisielle overtakelsen. Nå gjenstår seks uker med testing før skipet setter kursen mot Norge.
Samlet utgjør de fem skipene den største enkeltstående investeringen Forsvaret noen gang har gjort. 

21 milliarder

Fregattprosjektet hadde opprinnelig en kostnadsramme på 14,066 milliarder kroner som skulle justeres for pris- og kostnadsvariasjoner. Prosjektet omfattet ikke anskaffelse av nye sjømålsmissiler, nye helikoptre eller bygg- og anleggsinvesteringer, eksempelvis utvidelse/ny dokk ved HOS. Senere er oppgitt at totalprosjektet, inkludert missiler, bygg og anlegg m.m., har en kostnad på ca. 21 milliarder kroner og er det største investeringsprosjektet i Forsvaret etter den andre verdenskrig.

Hvert fartøy utstyres med et NH 90 helikopter som bemannes og driftes av Luftforsvaret. Det innebærer ca. 9 helikoptermannskap per fregatt. Dette er altså et eget prosjekt og vil øke effektiviteten av fregattene som et fellesoperativt våpensystem.

Fregattene er de eneste havgående krigsfartøyene som kan sikre landets forsvar. De er i stand til å overvåke og sikre luftrom og hav i Nordsjøen, Midt-Norge og i nord.


Maskineri

Fartøyet har kombinert diesel- og gassturbinmaskineri bestående av to CAT dieselmotorer hver på 4500 kW v/1000 o/min og en GE LM 2500 gassturbin med ytelse 22.000 kW og to el. motorer hver på 2500 kW. Videre er det to CPP propellanlegg med diam. 4200 mm, og fregatten er utstyrt med en Brunvoll AR-80-LNC-2100-1000 360 graders opptrekkbar azimuth baugthruster på 1000 kW. I inntrukket posisjon er thrusteren innfelt i skroget i et lukket rom. Thrusteren kan også brukes som nødfremdriftsanlegg. Gear er merke MAAG. Farten er oppgitt til cirka 26 knop.

Fregatten har fire MTU 396 serie dieselgeneratorer hver på 1000 kVA til strømproduksjon. De to styremaskineriene er type Tenfjord. Brannvarslingsanlegget for maskinrommet er levert av Heien-Larssen. ABB har levert maskinvare til skipsteknisk kontrollsystem, og rørmerking er utført av Flowcode. 


Diverse

Fartøyet er utstyrt med et par aktive stabiliseringsfinner. Beha har levert bysseutstyr, og Jets Vacuum har leveransen av vakuumtoalettsystemet. Kongsberg Maritime er leverandør av integrert bro-kontrollsystem med 3 navigasjonsradarer – 2 x X-band og 1 x S-band. ABB har levert maskinvare til skipsteknisk kontrollsystem.

Underleveransen fra Lockheed Martin omfatter også et Combat Management System. Kongsberg Maritime leverer delsystemer til Aegis-systemet for anti-ubåtsystem, og er underleverandør av skrogmontert sonar, anti-overflatesystem som omfatter bruk av kanon til forsvar mot skip i fregattens nærområde og kontroll av NSM, deler til anti-luftsystemet som målbelysningsystem til Sea Sparrow-missilet og operatørkonsoller. KDA har levert brosystem samt belysningsradar for våpenkontroll.

Verftet

Den spanske verftsgruppen vant kontrakten etter internasjonal anbudskonkurranse der tre anbydere var med helt til sist fase. Det var Noreskortgruppen, Blohm & Voss og Bazan som senere ble til Izar og i dag er organisert i Navantia. Verftet er hovedleverandør med systemansvar for fregattene som et integrert våpensystem, mens Lockheed Martin er underleverandør til Navantia.

Fregattene skal leveres klargjort for helikopteroperasjoner med full funksjonalitet.
Navantia ble dannet i desember 2000 etter en sammenslåing av Astilleros Españoles S.A. (AESA) og Empresa Nacional Bazán og har verft over hele Spania.