Kommentar:

Vestland fylkeskommune vil elektrifisere sambandet som i dag trafikkeres av blant annet «Vingtor».

- Det blir for dumt

Denne uken kunne du lese i Skipsrevyen at Vestland fylkeskommune ikke kan forvente å få refusjon for økte utgifter i forbindelse med kravene de har stilt om lavutslipp på hurtigbåtene til Sogn og Fjordane. Årsaken? De var for tidlig ute.

Publisert

Vestland fylkeskommune har beregnet at de økte utgiftene i forbindelse med overgangen vil komme på 1,5 milliarder kroner over 15 år, eller 100 millioner kroner i året. I tillegg kommer engangsutgifter på mellom 183 og 206 millioner kroner for ladeinfrastruktur. 

Fylkesordfører Jon Askeland (SP) tok på seg sitt stolteste smil da anbudskravene ble kjent. 

- Vi har den grønne ledertrøyen på, sa han. 

I ettertid har det vist seg at fylkeskommunen har henvendt seg til samferdselsdepartementet med spørsmål om de vil kunne få disse ekstrakostnadene kompensert? 

Svaret var nei. 

Årsaken: Det var ikke et statlig krav om dette da anbudet ble lyst ut. 

Hadde de ventet noen måneder, til det statlige kravet var på plass, ville de fått ja. 

Synes du det virker urimelig? Jeg er helt enig. 

Det blir som om jeg skulle kjefte på min 12 år gamle sønn for å ha tømt oppvaskmaskinen, fordi jeg ikke hadde bedt han om å gjøre det.

Saken er nå blitt stortingsmat. Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo fra Venstre sendte i begynnelsen av uken spørsmål til kommunal- og distriktsminister Erling Sande (også fra Sogn og Fjordane) om dette kunne stemme, og om statsråden ville rydde opp?

Svaret vil han ikke få fra nevnte statsråd, fordi dette er under samferdselsdepartementets ansvar. Derfor er det videresendt til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Han har foreløpig ikke svart, og har enda noen dager på seg ifølge Stortingets regelverk. Derfor må vi bare vente i spenning. 

Skipsrevyen har i flere dager forsøkt å få en kommentar fra fylkesordfører Askeland om saken, uten å lykkes. Men Sogn Avis, som også har tatt opp saken, har fått han i tale. Han kaller det dramatisk, dersom fylket må ta regningen alene. 

- Vi er i samme situasjon som alle andre. Renteøkningene gir oss enorme utfordringer, og kostnadsøkningen kommer i tillegg til det. Disse tingene slår fullt ut nå, sier han til avisen, og varsler kutt “over hele fjøla”. 

I Bjørlos spørsmål til statsråden skriver han at dersom dette blir stående kan det føre til at ingen kommune er eller fylkeskommuner i fremtiden vil ta sjansen på å gå foran i å ta i bruk ny teknologi som kan kutte klimautslipp, men heller setter seg på sidelinjen og venter på statlige pålegg. 

Det vil være en naturlig holdning å ta. Hvorfor i alle dager skulle noen velge å drive teknologiutvikling hvis man ikke får kompensert ekstrautgifter før staten har kommet på ideen selv? 

Så er det jo selvsagt dem som mener at man ikke kan forvente å få noe, før man har fått en lovnad. 

Jeg ser den. Men her snakker vi om overgangen til det grønne skiftet, som denne regjeringen har snakket om både på inn- og utpust. Da ligger det vel implisitt at gode ideer og intensjoner vil belønnes, og ikke straffes? 

Saken er altså nå på samferdselsministerens bord, og svaret er ventet i løpet av en ukes tid. Hva han lander på er usikkert. Men all logikk tilsier at dette må man rett og slett bare fikse. 

Noe annet blir for dumt.