Danfish International 2023

10 - 12. oktober Sted: Aalborg, Danmark

Siden 1974 har det vært holdt fiskerimesser hvert 2.-3. år i Aalborg rettet mot utøvere av yrket med fokus på utstyr til fiskeren selv, hans båt og fiskeredskaper.

Byen – som ligger i Nordjylland – er det geografiske sentrum for over halvparten av landets registrerte fiskere. Messen har fra starten vært markedsført som «Fiskernes egen Messe».

På alle messer i Aalborg er standområdet, som i dag er på ca. 9000 m2, helt utsolgt.

Utvidelse av utstillergruppen har betydd en utvidelse av utstillingsområdet, nemlig med en mobil hall i tilstøtende park, Kildeparken.