MF
MF

Torghatten vinner i Nordland

Torghatten Trafikkselskap har vunnet fergekontrakter i Nordland, til en verdi på over 400 millioner kroner. Det betyr både nybygg, og ombygging av ferge for rederiet.

Publisert

- At Torghatten Trafikkselskap vant kontraktene på «Lille Helgelandspakken» og Vennesund-Holm betyr miljøvennlige ferjer. Det sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp). Kontraktene gjelder ferjesambandene Vennesund-Holm, Horn-Andalsvåg, Horn-Igerøy og Igerøy-Tjøtta.

Administrerende direktør i Torghatten Stein Andrè Herigstad-Olsen
Administrerende direktør i Torghatten Stein Andrè Herigstad-Olsen

Stor dag

- Det var en stor dag for oss å vinne dette anbudet, forteller administrerende direktør Stein Andrè Herigstad-Olsen til Skipsrevyen.

I utlysningen av anbudet var det ikke krav om at fergene skulle være hybride. Det var noe Torghatten selv tok inn.

- Vi ser jo inn i glasskula at det er den veien det bærer, selv om dette er en kort kontrakt , fremholder direktøren. Derfor tok vi en sjans på at vi kunne vinne kontrakten ved å gjøre dette. Ekstra gøy er det jo at vi vinner i vårt “hjemfylke”, sier Herigstad-Olsen.

Både nybygget og den ombygde fergen skal drives av diesel-hybrid.

Nybygg og ombygg

Hovedfergen MF «Torghatten», som går mellom Horn-Andalsvåg, skal bygges om til hybriddrift i løpet av neste år. For sambandet Vennesund-Holm skal det bygges et helt nytt hybridfartøy som skal være i drift i løpet av 2020. Hvem som skal bygge den nye fergen er foreløpig ikke bestemt, men Herigstad-Olsen innrømmer at de ikke har god tid.

- Vi ser jo at tiden løper i fra oss. Byggespesifikasjoner er sendt ut til verft både i Norge og i utlandet, og vi håper å kunne signere kontrakt i starten av juni, forteller Herigstad-Olsen.

- Vi gjennomfører et «grønt skifte» på de to sørligste ferjesambandene på fylkesveg 17 tidligere enn planlagt. Ombygg og nybygg vil føre til en mye mer miljøvennlig drift. Dette er helt i tråd med hva vi har sagt i den politiske plattformen, sier Eggesvik.

Tre år

Fylkeskommunens kontrakter med Torghatten Trafikkselskap varer i tre år, med oppstart 1. januar neste år.
- Selskapet skal ha ros for at de er langt fremme i forhold til null- og lavutslipp, skryter Eggesvik.
Fylkeskommunens kontrakt med Torghatten Trafikkselskap er verdt 408 millioner kroner.