Leverer over forventningane i første halvdel av 2023

Cadeler aukar inntektene første halvdel av 2023, og ser positivt på resten av året.

Inntektene i det første halvåret i 2023 var på 68 millionar euro, som er over det ein hadde sett føre seg, og ei auke på 57 prosent samanlikna med same periode i 2022.

Cadeler er leverandør innan offshore vind-industrien. Dei fokuserar på installasjontenester og marine og ingeniøroperasjonar. 

Resultatet i denne perioden er 29 millionar euro, som er 19 millionar euro høgare enn same periode i 2022. Dette er hovudsakleg drive av veksten av inntekter, delevis motverka av auken i tal tilsette, transaksjonskonstader og investeringar i fartøysoppgraderingar.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk