Bygger i Russland

Vi viser til omtalen av M/T «TORM MARINA» der vi også er inne på KS North Sea Safety kontraheringen av to beredskapsfartøyer som skal bygges ved Yaroslavverftet på elven Volga ca. 4 timer fra Moskva.

KS North Sea Safety eies altså av Torghatten Trafikkselskap og Simon Møkster Rederi AS. De to nybyggene er av type IMT-955 og skal bygges til klasse i Det Norske Veritas ✠1A1 Standby Vessel, SF, E0, DynPos-Autr (IMO DP2).

Skipene skal leveres i august og desember 2009. I tillegg er det opsjoner for 2+2 fartøyer (som skal erklæres når?) slik at rederiet kan ende opp med totalt seks fartøyer.
Det fremheves at de nye skipene representerer en stor forbedring for beredskapsfartøyer. Viktige dimensjoner for nybyggene (alle tall “cirka”):

Lengde o.a. 55,2 m
Lbpp 48 m
Dybde i riss 1. dekk 6,25 m
Design draft 4 m
Scantling draft 5 m
GT 1550

M/T «TORM MARINA»

DEL