Glen Bradley, visepresident i Rostein

Stanser bestillinger av nye brønnbåter i Norge: - Mye av veksten vil nok gå tapt

Glen Bradley, visepresident i Rostein mener høringsforslaget til regjeringen vil føre til lavere aktivitet i havbruksnæringen og gi fallende markedsandeler innen lakseproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

- Ettersom utkast til statsbudsjett legger opp til at lakseprodusenter skal få en skatteøkning fra 22 % til 62 %, så forventer vi reduserte investeringer innenfor både konvensjonelt oppdrett og nye produksjonsteknologier, skrev Rostein på sosiale medier torsdag.

- Vi velger derfor å stanse kontrahering av nybygg i Norge inntil rammevilkårene til lakseprodusentene er endelig avklart.

Larsnes Mek Verksted er blitt orientert om beslutningen.

- Skaper utrygghet

Glen Bradley i Rostein forteller til Kyst.no at det er temmelig godt kjent hvordan tilgang på kapital, kompetanse og støtteordninger skaper vekst i næringer.

- Forslaget som kom i går er i diamentralt motsatt retning og da får vi et kjent utfall, nemlig lavere aktivitet. For øvrig skaper denne typen forslag en utrygghet blant internasjonale investorer om politisk risiko ved å investere i norsk næringsliv – ikke kun innen sjømat, påpeker han.

Bradley stiller spørsmålet om ressursrenten vil kunne ramme andre næringer av den simple grunn at de blir lønnsomme.

- Investorer på Oslo Børs sender i alle fall et svært tydelig signal med gårsdagens kursfall om hvilken negativ virkning dette får for selskapene.

Fallende markedsandeler

Visepresidenten i Rostein-rederiet trekker frem at at stemningen i flere nasjonale aviser og diskusjoner i sosiale medier er å «ta laksenæringen» uten at man har noen kompetanse om hvilke skadelige virkninger disse grepene vil ha for fremtidige verdiskapning og skattegrunnlag.

- Vårt håp er at man får en god diskusjon rundt forslaget før man avgjør dette, sier han.

- Hvordan tror du dette vil påvirke næringen?

- Den etablerte næringen vil nok bestå, men vi kommer til å se at Norge får fallende markedsandeler innen lakseproduksjon. Mye av den veksten vi ivret for vil nok gå tapt nå dessverre og verden vil få lavere tilgang på bærekraftig matproduksjon i kampen mot global oppvarming, sier han avslutningsvis.