Bernhard Schlichter, Jörg Gerstner og Benjamin Herrling fra HYDAC Process Technology. Christiane Schuster og Nadja Steinke fra Fraunhofer Institute. Kristoffer Berge og Alice Strømmegjerde fra Norwegian Greentech. Claudia Croton fra Pharmaq. Stephanie Delacroix, Muhammad Umar og Pernilla Carlsson fra NIVA, og Linn Therese Hosteland fra Kystrederiene/Brønnbåteiernes Forening.

Vil nøytralisere lakselusmidler før utslipp fra brønnbåt

Prosjektet WeBoat jobber for å finne en miljøvennlig metode for rensing av badebehandlingsvann fra avlusning i lakseoppdrett.

Publisert Sist oppdatert

Lakselus er fortsatt et stort problem i norske og europeisk akvakultur og en trussel for villaks.

Det er vanskelig å fjerne lakselus fra laks, selv om det finnes en rekke biologiske, ikke-medikamentelle og medisinske behandlinger.

Noen av de medisinske produktene administreres ved bad om bord i brønnbåter, eller direkte i merdene med hjelp av servicebåter. Dersom markedsføringstillatelsen tillater det, slippes vannet tilbake i sjøen sammen med resterende medisiner og andre avfallsprodukter. Noen av disse medisinrestene kan være skadelige for det lokale miljøet, og det er behov for en miljøvennlig løsning for å sikre en bærekraftig akvakultur i fremtiden.

WeBoat

WeBoat-prosjektet ønsker å utvikle en metode for fjerning og/eller nøytralisering av utvalgte lakselusmidler etter avlusing av fisk om bord brønnbåter for å redusere utslipp av avlusningsmidler. WeBoat vil derfor overføre og optimalisere eksisterende vannbehandlingsteknologier fra ballastvannbehandling til brønnbåter som brukes til avlusing og transport av laks i akvakultur.

Teknologien vil bli testet i liten skala før verifisering i stor skala. WeBoat vill jobbe med å optimalisere dimensjonering, drift og effekt av teknologien fra ballastvann-behandling for bruk om bord brønnbåter for å oppnå en effektiv rensning av behandlingsvann med legemidler i henhold til miljøforskrifter, samtidig som energiforbruk og kostnader minimeres.

Disse står bak:

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er et forskningsinstitutt for vannrelaterte fagfelt og jobber med forskning, overvåkning og rådgivning med alt fra oseanografi og biologi til behandling av ballastvann og godkjenning av ballastvannsystemer. NIVA leder og koordinerer prosjektet WeBoat.

HYDAC Process Technology GmbH produserer og utvikler filter for en rekke industrielle og maritime prosesser.

Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems (IKTS; Tyskland) er del avforskningsinstitusjonen Fraunhofer i Tyskland. IKTS utvikler nye, keramiske materialer og jobber med uttesting av teknologi innenfor eks. akustikk, mikroskop og laser, samt fotoniske systemer som kan brukes til sensorer i medisinsk diagnostikk og miljøkjemiske analyser.

Norwegian Greentech AS utvikler og produserer systemer til vannrensning basert på filter og UV-teknologi for både ballastvann og akvakultur.

PHARMAQ utvikler og produserer vaksiner for laks i akvakultur og produkter til medikamentell avlusning.

Kystrederiene & Brønnbåteiernes Forening er arbeidsgiver og interesseorganisasjon som organiserer rederier som i stor grad operer i nærskipsfarten, samt har en egen avdeling for brønnbåtrederiene.

Aquapharma er en leverandør av veterinærtjenester for havbruksnæringen. De designer og utvikler løsninger for fiskehelse innen akvakultur.