Sjøfartsdirektoratet foreslår bruk av biogass på cruiseskip

Fra 2026 er det nullutslipp i verdensarvfjordene, noe som kan få store konsekvenser for turistbransjen. Sjøfartsdirektoratet foreslår å bruke biogass.

For to år siden anbefalte Sjøfartsdirektoratet å utsette kravene om nullutslipp i verdensarvfjordene på Vestlandet. Nå foreslår direktoratet å holde fast på årstallet 2026, som politikerne har vedtatt, skriver Aftenposten.

Årsaken er at direktoratet mener at bruk av biogass kan være et alternativ i en overgangsperiode og foreslår å likestille biogass med nullutslipp og tillate bruk av biogass fram til 2035.

Biogass vurderes som klimanøytral fordi den ikke tilfører CO₂ som ikke allerede er en del av kretsløpet.

– Det har vært utfordrende å ivareta balansen mellom hensynet til klimaet og samtidig legge til rette for fortsatt cruiseanløp, sier underdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Henrikke Roald.

I dag er det rundt 50 produksjonsanlegg for biogass i Norge, og flere nye planlegges. Samtidig er det mulig å importere fra Tyskland og Danmark.

– Biogass er mye bedre enn fossilt brennstoff. Men biogass er en knapp ressurs, så vi må bruke det rasjonelt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Dette kan bidra til å fremskynde helt nye løsninger for cruisefarten, mener han.