Frå venstre; Jakub Sobotko, project manager, CRIST - Rafal Wydmuch, BSM Poland Director - Right: Ole Osnes Gjerde, skrogsjef, Ulstein Verft.
Frå venstre; Jakub Sobotko, project manager, CRIST - Rafal Wydmuch, BSM Poland Director - Right: Ole Osnes Gjerde, skrogsjef, Ulstein Verft.

Brennestart for havvindskip for Bernhard Schulte Offshore

- Det var grunn til feiring tysdag 31. oktober 2023 då det var brennestart for det første av to CSOV-fartøy for Bernhard Schulte Offshore, skriv Ulstein. 

Hendinga fann stad ved CRIST-verftet i Polen, og brennestarten markerer oppstarten på produksjonen. Skroget vil bli bygd ved CRIST før det blir slept til Ulstein Verft for vidare utrusting, testing og ferdigstilling.

Matthias Müller, administrerande direktør for Bernhard Schulte Offshore, kommenterer brennestarten slik: 

- Vi er svært glade for å vere tilbake ved verftet og starte produksjonen av det første CSOV-skipet som er ein del av vår nybyggingskontrakt med Ulstein Verft.

Dei nye CSOV-ane har ei sentralt plassert rørslekompensert 'walk-to-work'-gangbru, eit heistårn for personell- og lastoverføringar og har innreiing for 132 personar.
Dei nye CSOV-ane har ei sentralt plassert rørslekompensert 'walk-to-work'-gangbru, eit heistårn for personell- og lastoverføringar og har innreiing for 132 personar.

Fartøya er designa av Ulstein Design & Solutions AS og har den nye TWIN X-STERN-løysinga med hovudpropellar framme og bak, noko som gjer det ideelt for DP-operasjonar.

- Den gode erfaringa vi har hatt med Ulstein på tidlegare nybygg og ombyggingsprosjekt, både når det gjeld eigenskapar ved designet og pålitelegheit i skipsbyggingsarbeidet, gjer at vi kjem til Ulstein igjen. Det engasjementet dei viser for innovasjon og den eineståande kvaliteten frå Ulstein Verft var nøkkelfaktorar i avgjerda vår. Den eksisterande SOV-flåten vår, der alle skip er leverte av Ulstein, har eit svært godt omdøme og det viser at marknaden set pris på desse kvalitetane, sa Müller ved signeringa av design- og skipsbyggingskontraktane.