Bakkafrost sin nye hybride brønnbåt Bakkafossur.

Ny hybrid brønnbåt til Bakkafrost

Lørdag 7. januar 2023 ble en av de største brønnbåtene i havbruksnæringen – den 109 meter lange «Bakkafossur» – tilføyd i Bakkafrost sin flåte på Færøyene.

Publisert

Fartøyet ble tatt i mot hos Bakkafrost på Glyvrar, der både representanter fra selskapet, samt statsministeren på Færøyene og andre regjeringsrepresentanter var til stede.

Skipet kom seilende fra Sefine Verft i Tyrkia, hvor byggingen startet sommeren 2020 og ble fullført i desember 2022.

«Bakkafossur» kan frakte opptil 1000 tonn levende laks og anses av selskapet som en enorm oppgradering for å sikre bærekraftig drift i fremtiden. I tillegg til de fem dieselelektriske motorene er fartøyet utstyrt med store batterier, noe som sikrer en energieffektivisering på ca. 20 %. Den strategiske plasseringen av motorene på toppdekket sikrer muligheten for en rask endring til bærekraftige energiløsninger når slike er tilgjengelige på markedet.

Utstyrt med omvendt osmoseteknologi for avsalting av vann med en produksjonskapasitet på 6000 tonn ferskvann daglig, tilfører «Bakkafossur» betydelig ferskvannsbehandlingskapasitet til Bakkafrosts virksomhet på Færøyene.

- Å behandle laks med ferskvann er en effektiv måte å skylle gjellene på, gjenopprette gjellehelsen, samt sikre mer robust og sunn vekst. I tillegg vil Bakkafossur utstyres med et FLS-fjerningssystem for lakselus, noe som øker biosikkerheten i tråd med Bakkafrosts bærekraftstrategi. Bakkafossur er også tilrettelagt for havbruk, skriver selskapet i en pressemelding.

Stort steg mot offshore oppdrett

I sin tale i resepsjonen sa administrerende direktør i Bakkafrost Regin Jacobsen:

- Vi må se en økning i tilgangen på bærekraftig protein. Spesielt akvakultur og lakseoppdrett regnes som en av de beste løsningene for bærekraftig matproduksjon når man vurderer bærekraft i vid forstand. Færøyene byr på mange muligheter – derfor er det av avgjørende betydning at vilje, kompetanse og regelverk legger til rette for å utnytte disse mulighetene.

- Med «Bakkafossur» tar vi et stort steg mot både offshoreoppdrett og mer bærekraftig drift. Vår visjon for Færøyene er å øke produksjonen vår betydelig for å øke den generelle tilgangen på bærekraftig mat, sa Jacobsen.