Ukens Skipsbesøk: «Yara Birkeland»

«Yara Birkeland» er verdens første autonome helelektriske containerskip. Den erstatter dieseltrailere som kjører 40 000 turer hvert år.

Publisert

Skipet frakter mineralgjødsel fra Yarafabrikken i Porsgrunn til den regionale eksporthavnen i Brevik. Besetningen består foreløpig av tre stykker; kaptein, elektriker og navigatør, men skipet skal gradvis bli fullautonomt.

Kaptein Sven Ødegaard viser stolt frem verdenssensasjonen som er i ferd med å laste tomme containere om bord på kaien i Brevik.

- Etter hvert skal alt dette gå automatisk, og min jobb blir å overvåke det hele på en monitor, sier Ødegaard.

Teknisk flaggskip

Kongsberg er ansvarlig for utviklingen av teknologien som skal frakte gjødselen den 15 km lange strekningen mellom Porsgrunn og Brevik. Dette innebærer sensorer og integrasjon som kreves for fjern- og autonome situasjoner, samt elektrisk fremdrift, batteri og kontrollsystemer.

Hoveddata:

  • Lengde: 79,5 m
  • Bredde: 14,8 m
  • Dypgang (full): 6 m
  • Dypgang (ballast): 3 m
  • Servicehastighet: 6 knop
  • Maks hastighet: 13 knop
  • Lastekapasitet: 120 TEU
  • Dødvekt: 3 200 mt
  • Fremdriftssystem: Elektrisk
  • Batteripakke: 7 – 9 MWh

Skipet er med andre ord utslippsfritt, og skal redusere NOx og CO₂ fra den dieseldrevne lastebiltransporten. Det er til stor forbedring for beboerne i det tettbygde strøket denne transporten har gått gjennom. Trafikken blir mindre og tryggere langs veien.

Øko-initiativet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål og baner veien for datastyrt arbeidskraft i den maritime sektoren. Skipet er utstyrt med en avtakbar bro med utstyr for konvensjonell manøvrering og navigering. Etter hvert som “situational awareness"-systemet forbedres vil broen fjernes og skipet vil seile ubemannet.

For å ivareta sikkerheten er det planlagt tre sentre for å håndtere driften. Disse sentrene skal håndtere nød- og unntakshåndtering, tilstandsovervåking og operasjonell overvåking, beslutningsstøtte, overvåking av det autonome skipet og omgivelsene.

Dåp og konfirmasjon

Kronprins Haakon døpte offisielt skipet 29. april 2022. Flere innbyggere og folk fra skipsnæringen deltok på den maritime tradisjonen som signer skipet med hell og lykke.

- Dette er startskuddet på noe nytt. At det er mulig å drive med transport helt utslippsfritt, sa kronprins Haakon.

Det er en betydelig utfordring å kjøre i det trafikkerte farvannet i Grenland. Foreløpig har skipet levert til forventningene, og selve konfirmasjonen må vel sies å være når skipet kjører uten mennesker om bord.

Det blå skipet har potensial til å sette Norge på kartet som en ledende grønn, teknologisk skipsnasjon.