Australia-kontrakt for Siem Offshore

Arkivfoto fra Skipsrevyen 2/2011.

Forsyningsskipsrederiet Siem Offshore Inc., har gjennom det heleide datterselskapet Siem Offshore Australia Pty, sikret seg beskjeftigelse for ankerhåndterings/taubåten MS «Siem Amethyst».

Befraktningsavtalen som er inngått gjelder for operasjonen i Australia og er med Woodside Energy Ltd. Skipet starter på kontrakten i november 2015 og vil være ferdig innen august 2016. I tillegg er det inngått opsjonsavtaler for totalt to ganger seks måneder.

MS «Siem Amethyst» er på 3.951 dwt. og har 28.000 hester (BHK) i maskinrommet. Hun er bygget i 2011. Ved  siden av ankerhånterings- og slepeoppgaver er hun utrustet for dypvannsinspeksjon og anleggsarbeid under havoverflaten. Hun er av designet VS 490 CD.

 

 

DEL