Gå til innhold
Annonse
Bildet viser
Bildet viser "Wilson North", søster til "Wilson Nanjing" og omtalt i Skipsrevyen 6/2011.
Annonse

Bergensrederiet Wilson ASA har inngått avtale med et kinesisk verft for bygging av en serie på tre bulkskip med størrelse 2 600 dwt.

Wilson har inngått avtale med det kinesiske verftet Wuxue Janda Shipbuilding Co. Ltd. (Hubei, Kina) om bygging av tre bulkskip samt opsjon på ytterligere to skip med størrelse 2 600 dwt. Avtalen er inngått med ulike forbehold, herunder styreforbehold og tilfredsstillende sikkerhetsstillelse fra verftets side («refund guarantee»). Forbeholdene forventes avklart i løpet av andre kvartal i år.

De tre faste skipene er alle stipulert levert i løpet av 2016 og vil ha en kostpris i størrelsesorden MEUR 3,25/skip.

Wilson har også tidligere bestilt to serier bulkskip i Kina, i størrelse ca. 8300 og 4500 dwt – á åtte enheter. Av sistnevnte ble fire etter noe tid ble kansellert. Vi siterer fra Skipsrevyen 1/2012:

“Med leveringen av M/S «WILSON NANJING» til Wilson Shipowning AS den 4. januar 2012 er serien på åtte tørrlastskip ved CSC Yichang Shipyard i Kina fullført. Dette siste nybygget var verftets byggenummer 2006-B026. Skipsprisen har vært rapportert som $12,5 millioner per enhet.

Senere i januar kom meldingen om at Wilson har fått kansellert fire av de åtte 4.500 tonnerne ved Shandong Baibuting Shipbuilding Co Ltd (Rong Cheng, Kina). Kontrakten ble inngått tilbake i 2007, og skipene skulle leveres fra medio 2010 til primo 2012. På grunn av betydelig forsinkelser hos verftet er partene blitt enige om å halvere antallet. Samtidig er det forhandlet en rabatt på de første fire skipene som samlet utgjør US$4,4 mill. Rabatten kommer i tillegg til dagmulkt som følge av forsinket levering. I den nye avtalen med verftet vil de fire nybyggene bli levert i inneværende år.

M/S «WILSON NANJING» beskrives som open-hatch type med 2 rom og 2 luker, sistnevnte av Mac Gregor folding type. Med “open-hatch” menes at lengde og bredde på rom og luker er identiske. Bredden i dette tilfelle er 13,5 m – eller 82% av skipets største bredde. Hun er konstruert med dobbel hud (også vanlig for open-hatch skip) og har ikke dekkskraner (gearless). Hovedmaskineriet er av type Wärtsilä 8L32 med ytelse på 3680 kW.”

Wilson opererer p.t. en flåte på 111 skip hvorav 16 innenfor 2 000 dwt / NRL-segmentet.