Gå til innhold
Annonse
Annonse

Næringsminister Trond Giske sjarmerte den store forsamlingen på åpningsdagen for Verftskonferansen 2009 i Ålesund med greie svar og kjappe replikker. Men “greie” i denne betydningen betydde ikke noen nyheter i form av løfter til en næring som kan komme i krise i 2011, skal man tro spådommene.

Verftskonferansen 2009 i Ålesund

Næringsminister Trond Giske sjarmerte den store forsamlingen på åpningsdagen for Verftskonferansen 2009 i Ålesund med greie svar og kjappe replikker. Men “greie” i denne betydningen betydde ikke noen nyheter i form av løfter til en næring som kan komme i krise i 2011, skal man tro spådommene.

I sitt foredrag om Regjeringens maritime politikk ble det kanskje vel mye kjent historie og mindre om maritime nyheter. Men hva kunne man egentlig forvente av en minister som hadde vært to uker i posten? Giske illustrerte alvorligheten i situasjonen ved å gi antallet nykontraheringer hittil i år: 11 skip mot for eksempel 110 i 2006. Leveringsmessig er det så langt fra noe feil med 2009 idet det ventes levert 95 skip, opp fra 63 i fjor, men i 2011 er det per dato bare 14 på blokken.

Ifølge NHD budsjettet for 2010 er det avsatt 6,5 milliarder kroner for byggelån, og når det gjelder satsingen er det avsatt 10 millioner til Nærskipsfarten. Det kommer man ikke langt med når det gjelder flåtefornyelse.

Det var som ventet lite konkret om Regjeringen virkelig vil gi visse deler av næringen et løft. Men det som skinner tydelig gjennom, er at nyinvesteringer må vinkles med en miljømessig profil.

I den forbindelse foreslo Rolf Fiskerstrand under debattrunden senere at regjeringen rett og slett kan bestemme at alle nye ferger, og gjerne også kystfartøyer, skal ha gassdrift i forbindelse med utfasing av de gamle enhetene.

Samme Fiskerstrand utfordret forøvrig “Downtown Fosnavåg” til å vurdere nysatsing innen sektoren vindkraft, der etter det vi forstår, Norge ligger godt etter flere europeiske land.

Han påpekte også at dagens finansieringssituasjon med 30/40 prosent egenkapitalkrav gjør situasjonen helt umulig for både rederi og verft.

De som ønsket å høre at Giske skulle kaste seg på proteksjonismebølgen, ble skuffet. Han mente at man må forholde seg til internasjonal konkurranse, men norske aktører skal ha de samme betingelsene som andre. Totalt sett har Norge mer å tape enn å vinne på proteksjonisme.

Et innlegg fra salen forhørte seg om muligheten for fremskynding av olje/gass prosjekter i forbindelse med eksisterende felt, idet en storstilt satsing her kunne raskt føre til store behov for offshore fartøyer. Svaret fra Giske var at Statoil er et offentlig selskap og bestemmer selv hva det gjør, og dessuten er oljeprisen avgjørende.

“Når kontraherer vi igjen”

var tittelen på Farstad Shippings Karl-Johan Bakken sitt foredrag, men han valgte heller vinklingen Hvorfor kontrahere og i så tilfelle Hvor. Han fremla en graf som viste at overskuddsflåten har vokst til 269 skip i tidsrommet 1.1. til 1.9. i år med den konsekvens at ratenivåene har sunket dypt. De neste to årene fortsetter flåten å øke betydelig både for AHTS og PSV fartøyer. Så får man bare håpe at scrapping etter hvert tar seg opp. Aller viktigst for markedsutviklingen fremover er kanskje oljeprisen, ifølge Bakken, som også gjorde det klart at for Farstad er ikke flåtefornyelse identisk med nykontrahering, det kan for eksempel også være secondhand kjøp.