Gå til innhold

På Nor-Fishings tredje dag tok Skipsrevyen turen ned til Skansen, der lå nylig overleverte «Eir» og søsteren «Rind» side om side i strålende solskinn. 

Fiskeridirektoratets splitter nye inspeksjonsfartøy «Eir» bemannes til daglig av en skipper og to inspektører, som jobber langs hele norskekysten, fra svenskegrensen til russergrensen. – Fartøyet jobber etter behov langs hele kysten, med kontroll av kystnært fiske. Så det er ofte litt sesongbetont hvor båten befinner seg, forklarer Rolf Harald Jensen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

– De nye båtene bidrar med et voldsomt løft både når det gjelder operasjoner og drift, men også for mannskapets trygghet og trivsel på jobb, sier Jensen. I tillegg til inspeksjon av fisket skal «Eir» brukes av Havforskningsinstituttet 12 uker i året til oppgaver som for eksempe teineforsøk . 

Jensen jobber til vanlig på land, men skal være med fartøyet de første par ukene i drift, dessuten forteller han at alle inspektørene i sjøtjenesten samles i Trondheim under Nor-Fishing, både for sosialt samvær og faglig påfyll. 

Om inspektørenes arbeidsoppgaver forteller Jensen at de hovedsaklig kontrollerer tre ting; at fiskefartøyene bruker godkjente redskap, at rapporteringen foregår som den skal, og hvordan fangsten er sammensatt. – Vi fungerer også litt som support, dersom det oppstår konflikter, og åpner og stenger fiskefelt etter behov, sier Jensen, som opplever at næringen setter pris på at det er tilstede.