Gå til innhold
«Kronprins Haakon» har nå lagt ut på sitt første tokt Foto: Vibeke Blich
«Kronprins Haakon» har nå lagt ut på sitt første tokt Foto: Vibeke Blich

Forskningsskipet «Kronprins Haakon» la fra kai i Tromsø mandag, med forskere fra Universitetet i Bergen om bord. Men egen tokttid har UiB fremdeles ikke, og ber de departementet om hjelp.

– Kunnskapsdepartementet er godt kjent med vårt syn, sier UiB-rektor Dag Rune OIsen til universitetsavisen På Høyden.

Synet er at UiB burde vært en stor bruker av det nye forskningsfartøyet. I juni sendte Olsen og Tore Tungodden, assisterende universitetsdirektør, et brev til Kunnskapsdepartementet (KD). Her skriver de at UiB ønsker derfor en medbestemmelses- og bruksdel på 20 % i fartøyet.

«Kronprins Haakon» sitt første tokt er i regi av forskningsprosjektet «Arven etter Nansen». Her er UiB en av partnerne, og det er derfor nå UiB-forskere om bord. Skipet eies av Norsk Polarinstitutt og driftes av Havforskningsinstituttet (HI). Det er HIs tokttid ombord på Kronprins Haakon som brukes til tokt i regi av Arven etter Nansen.

Prosjektet handler om et Barentshav i endring. Ti partnere er med, og Forskningsrådet er med på økonomisiden.

Men forskningsskipet skal brukes til mer enn dette prosjektet. Universitetet i Tromsø har fått femti prosent av tokttiden.

Plass til alle

Rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk, beroliger sine kolleger i Bergen.

– «Kronprins Haakon» kommer til å kunne brukes av andre, sier Husebekk.

Det store Antarktis-toktet til Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt begynner i slutten av november og varer et halvt år. Det betyr at UiT får en god del tokttid å «ta igjen» fra neste sommer.

– Det kan bli ledig kapasitet på UiTs brukstid etter Antarktis-toktet, det vurderes opp mot de enkelte forsknignsprosjektene og i toktkomiteen. Jeg tror forskningsskipet vil kunne bli brukt av mange ulike brukere, og på tokt knyttet til noen prosjekt, som Arven etter Nansen, vil det være forskere fra ulike institusjoner om bord samtidig.

Les også: