Gå til innhold
Annonse
Statssekretær Lars Andreas Lunde (Foto: Bjørn Stuedal)
Statssekretær Lars Andreas Lunde (Foto: Bjørn Stuedal)
Annonse

Klima og Miljødepartementet er ikke enig i kritikken fra Bellona og Norsk industri denne uken. Bellona mener utbyggingen av landstrøm går for sent, mens Norsk Industri kaller Norge en miljøsinke.

- Regjeringen er opptatt av å redusere utslipp av klimagasser og redusere lokal forurensning. I dette arbeidet ser vi også etter muligheter for norsk næringsliv. Et viktig redskap i så måte er statens satsing på landstrøm gjennom Enova. Det sier Statssekretær Lars Andreas Lunde i Miljø og Klimadepartementet til Skipsrevyen.

Tidligere denne uken sa Bellona at det er like viktig å legge til rette for landstrøm, som å bygge veier. Mens bransjesjef i Norsk Industri Lars Gørvell-Dahll kalte Norge en miljøsinke.

Lunde er uenig og viser til Enova, som siden i fjor, har tildelt over 340 millioner kroner i støtte til totalt 50 landstrømprosjekter. En ny runde er lyst ut, og tildelingen derfra vil annonserer før utgangen av året.

OED: Markedsaktører må drifte

- Utvikling av miljøvennlig skipsfart er et satsingsområde for regjeringen og landstrøm er et viktig område i dette. Regjeringen legger opp til at satsingen på landstrøm skal være markedsbasert, det innebærer at markedsaktører skal eie og drifte anleggene, sier statssekretær Elnar Holmen i Olje og Energidepartementet.

Statsekretær Elnar Remi Holmen (foto: OED/Scanpix)
Statsekretær Elnar Remi Holmen (foto: OED/Scanpix)

Regjeringen vil utarbeide plan

Lars Andreas Lunde i Klima og Miljødepartementet mener Framtidsrettede verft og rederier må se, og utnytte de mulighetene som byr seg i utviklingen mot lavutslippssamfunnet.

- Nå som tilbudet om landstrøm begynner å komme på plass håper jeg også at eierne tilpasser skipene slik at de kan redusere utslippene sine sier Lunde.

Regjeringen skal nå utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff for transportsektoren, herunder for klimavennlige drivstoff innenfor innenriks sjøfart.