Gå til innhold
Fergesambandet Haljem-Sandvikvåg har hatt 341 kanselleringer i perioden 1. januar - 8. mai i år. Det gir en regularitet på 96,8%, ifølge samferdselsdepartementet. Illustrasjon: Multi Maritime
Fergesambandet Haljem-Sandvikvåg har hatt 341 kanselleringer i perioden 1. januar - 8. mai i år. Det gir en regularitet på 96,8%, ifølge samferdselsdepartementet. Illustrasjon: Multi Maritime

Torghatten Nord AS får så hatten passer av stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap). På det viktige fergesambandet Haljem – Sandvikvåg har det i mange måneder vært dårlig regularitet og mye kluss, hevder han. Samferdselminister Jon Georg Dale svarer at avvik fra planlagt drift vil føre til økonomiske sanksjoner.

Magne Rommetveit sendte tidligere i mai et spørsmål til Jon Georg Dale. I begrunnelsen for spørsmålet skriver Rommetveit blant annet:

“Hausten 2016 blei det klart at Torghatten Nord skulle overta ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg frå Fjord 1. Ein skulle tru at selskapet hadde god tid på seg til anbudet skulle tre i kraft 1 januar 2019.

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) fra Hordaland er skeptisk til Torghatten sin dårlige regularitet på det viktige E39-sambandet Haljem-Sandvikvåg. Foto: Peter Mydske
Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) fra Hordaland er skeptisk til Torghatten sin dårlige regularitet på det viktige E39-sambandet Haljem-Sandvikvåg. Foto: Peter Mydske

Likevel var det ingen av dei nykontraherte ferjene som var klare til drift ved årsskiftet, og selskapet starta opp med innleigde ferjer som dels ikkje hadde fart nok til å halda dei oppsette rutetidene og dels ikkje var skikka til å tola vestlandsveret. I løpet av dei to første vekene i 2019 blei 100 avgangar mellom Halhjem og Sandvikvåg kansellerte pga været. Til og med maskinstans midtfjords enda med at passasjerar fekk forlenga reisetida med mange timar.

Når dei nye ferjene etter kvart har blitt fasa inn i sambandet utover våren, har det synt seg at selskapet har hatt store innkøyringsutfordringar av teknisk art og dels med å takla verforholda.
Propelltrøbbel, grunnstøyting, vannintrenging i maskinromom, og ferje som ikkje fekk opp lemmen er nokre av dei problema som altså har ført til at me på dette viktige riksvegsambandet no har hatt fire månadar der passasjerane stadig har blitt ståande igjen på kaien”, skriver han.

Følger med

I tilsvaret fra samferdselminister Jon Georg Dale heter det at Statens vegvesen følger opp Torghatten Nord AS sin overholdelse av kontrakten. Han skriver videre at han er godt kjent med driftsproblemene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ta i bruk økonomiske sanksjoner mot Torghatten dersom regulariteten ikke bedrer seg. Foto: Stortinget
Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ta i bruk økonomiske sanksjoner mot Torghatten dersom regulariteten ikke bedrer seg. Foto: Stortinget

 

“Sambandet har hatt ein planlagt produksjon i perioden 1. januar – 8. mai på 10 678 avgangar. I same periode var det 341 kansellerte turar, og regulariteten har vore på 96,8 pst. Sjølv om regulariteten blir sterkt påverka av enkelte hendingar og enkelte dagar med mange kanselleringar, er eg ikkje nøgd med situasjonen”.

Han legger til at dersom Torghatten Nord AS ikke oppfuller kravene til regularitet fremover, vil det bli iverksatt økonomiske sanksjoner.