Gå til innhold
Annonse
Stig Remøy leverer gode resultater. Foto Asle Strønen
Stig Remøy leverer gode resultater. Foto Asle Strønen
Annonse

Fosnavåg-selskapet Olympic Holding AS fikk på konsernbasis i fjor et driftsresultat før avskrivninger på ikke langt unna milliarden, nærmere bestemt 988,9 millioner kroner. I 2013 var tilsvarende resultat 712,3 millioner kroner.

Resultat før skattekostnad ble 366,3 millioner, mot 162 året før. Årsresultatet landet på 391,3 millioner kroner, mot 170,2 millioner.

Olympic Holding AS, etablert så sent som 20. september 2006, er hovedaksjonær I en rekke andre selskaper, Olympic Ship AS, Olympic Maritima Ltd., Olympic Holding Chartering AS, Olympic Seafood AS, Olympic Seafood II AS, Emerald Fisheries AS, Olympic Havfiske AS og Nordøytrål AS.

Ved årsskiftet hadde holdingselskapet på 2.042,4 millioner kroner, opp fra 1.817,1millioner. Totalbalansen ved årsskiftet var på hele 19.584,3 millioner kroner mot 9.362 tolv måneder tidligere. Selskapet hadde omløpsmidler til en verdi av 2.129 millioner og en bokført egenkapital på 3.336 millioner kroner.

Styreformann og daglig leder Stig Remøy mener den siste tids utvikling i oljepris fremover, vil påvirke offshoresegmentet som selskapet opererer i. To tredjedeler av segmentets sine flåteverdier er sysselsatt i subsea- og konstruksjonsmarkedet. Markedet for denne type skip har ikke møtt de samme utfordringer. Kontraktsdekningen for denne delen av flåten er god både for 2015 og 2016, med positive utsikter for nye kontrakter.

Til tross for en redusert offshoreaktivitet og turbulens i Brasil, forventes at selskapet vil skape tilfredsstillende resultat i offshoresegmentet for året 2015.

Fiskeriprosjektene har totalt en positiv utvikling med høyere fiskepriser og lavere energikostnader.

For selskapets satsing på krill, står Omega-3 sluttmarkedet for størstedelen av selskapets produkter. Dette markedet har vist stagnerende vekst det siste året.