Gå til innhold
Passasjertrafikken har begynt å ta seg opp  igjen på Nesoddbåtene. Foto: Sigbjørn Larsen.
Passasjertrafikken har begynt å ta seg opp igjen på Nesoddbåtene. Foto: Sigbjørn Larsen.

Ruter tapte 778 millioner kroner på bortfall av billettinntekter 1. kvartal i år. Staten tar regninga og halverer billettprisene for ferjene.

Det er Norled som trafikkerer strekningen Oslo-Nesodden og flere andre ferjesamband i Oslofjorden. Norled eies av et nordisk fond og et canadisk finansieringsselskap. Bortfallet av billettinntektene som en følge av pandemien har vært enorme, men det bekymrer Norled lite. De har en kontrakt med Ruter og får pengene sine uansett. Ruter er det offentlige selskapet som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Viken.

- Ruter har tapt 778 millioner kroner på bortfallet av billlettinntekter i første kvartal, men blir kompensert fra Staten, forteller Knut-Martin Løken i Ruter til Skipsrevyen.

Tallet gjelder både buss, bane og ferjer. I følge Ruter er nedgangen i passasjertrafikken på ferjene 46 prosent og utgjør 1 prosent av billettinntektene til Ruter. Som en følge av den statlige kompensasjonsordningen endte Ruter, til tross for enorme inntektsbortfall som en følge av sviktende billettinntekter under pandemien, likevel i pluss første kvartal med 93 millioner kroner. Å gjøre forretninger med staten på en del av ferjesambandene langs kysten ser dermed ut til å være en brukbar forretning med minimal risiko for selskapene som er involvert, passasjerer eller ikke.

Vil halvere billettprisene

Likevel skrus billettprisene for folk flest til stadighet opp. Flere fylker synes å bruke cashflowen fra fergene som melkeku for alle andre gode formål, siden ferjetrafikken administreres gjennom fylkeskommunene. Tilskuddene fra staten til ferjetrafikken blir dermed utbetalt gjennom fylkene. Det synes imidlertid i stor grad å være opp til fylkekommunene selv å bestemme hvordan de vil bruke pengene. Dermed har det oppstått store variasjoner fylkene i mellom når det gjelder ferjeprisene.

Etter ferjeopprøret der folk langs kysten gav klart uttrykk for at nok var nok, så legger staten nå ytterligere 1,2 milliarder kroner på bordet i revidert nasjonalbudsjett, ifølge NTBs intervju med samferdselsminister Knut Arild Hareide, for å halvere ferjeprisene for de reisende. Hvor mye det enkelte samband vil redusere billettprisene med er likevel fortsatt opp til fylkeskommunene. Noen samband har ikke lagt på prisene så mye tidligere, og så videre. Og sånn går nå dagene.