Gå til innhold
Annonse
Får beholde driftsertifikatet takket være støtte fra Riksantikvaren.
Får beholde driftsertifikatet takket være støtte fra Riksantikvaren.
Annonse

Hvert år nedlegges det 150.000 dugnadstimer på istandsetting, drift og vedlikehold av vernede skip i Norge. 146 fartøyer har søkt om tilskudd på til sammen 242 millioner kroner i 2018. Riksantikvarens budsjett er på vel 61 millioner.  M/S «Nordstjernen er et av skipene som får beholde sitt driftsertifikat takket være støtten fra Riksantikvaren.

Hvert år legger flere tusen frivillige ned over 150 000 dugnadstimer på istandsetting, drift og vedlikehold av våre vernede og fredede fartøyer. For 2018 har det kommet inn søknader fra 146 fartøyer på til sammen ca. 252 millioner kroner. Riksantikvarens budsjett på vel 61 millioner dekker derfor kun 25 % av den totale søknadsmassen.

Snart ferdige

Fiskefartøyet M/S «Hermes» fra 1937, det fredede skipet M/S «Granvin» fra 1931, som var det første bilførende skipet på riksvegen mellom Oslo og Bergen gjennom indre Hardanger, jernbaneferja M/F «Storegut» fra 1956 på Tinnsjøen, lystseileren «Jærbuen II», bygd av Collin Archer i 1898, og lokalbåten «Hvaler» fra 1892 er blant skipene som snart er ferdig restaurerte og klare for drift takket være tilskudd fra riksantikvaren og en mengde frivillige dugnadstimer.

 

Frivillig innsats

– Fartøyvernet er heilt avhengig av den fantastiske jobben som de frivillige gjør, sier riksantikvar Jørn Holme. De er òg med på å holde i hevd tradisjonell maritim kunnskap som i dag er borte fra utdanning og arbeidsliv, sier riksantikvaren.

Hvordan reparere en klinkbygget dampkjele?

To av våre bevarte dampskip, oppmålingsskipet «Hansteen» fra 1866 og ruteskipet «Børøysund» frå 1908, hadde skade på dampkjelene og var ute av drift i 2017. Reparasjon av klinkbygde dampkjeler er ikke lenger vanlig verkstedarbeid, og kunnskapen om dette måtte derfor gjenvinnes ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Med tilskuddene for 2018 håper Riksantikvaren at begge fartøyene vil være operative til sommeren.

Store prosjekter

Mellom større satsinger som videreføres i 2018 er restaurering av de to fredede skipene M/S «Rogaland» fra 1929, det eneste bevarte passasjerskip fra Kystruta Oslo-Bergen, og M/S «Vestgar», en sjøbuss frå 1957 som representerer siste generasjon lokalskip før de moderne hurtigbåtene overtok passasjertrafikken til sjøs. Også den omfattende restaureringen av «Fremad II» fra 1888, et av landets aller eldste fiskefartøy, og fraktebåten M/S «Ekar» frå 1915 og lokalbåten «Jøsenfjord» fra 1886 fortsetter i 2018.

M/S «Nordstjernen», «Anna Rogde» og «Gamle Kragerø»

Takket være støtte fra Riksantikvaren så kan mange fartøyer som må dokkes for kontroll og mindre utbedringer få beholde sine sertifikater. Det gjelder blant annet hurtigruteskipet M/S «Nordstjernen» fra 1956, skonnerten «Anna Rogde» fra 1868 og bilfergen «Gamle Kragerø» fra 1961. Riksantikvaren har også lagt vekt på å støtte opp under det frivillige arbeidet, og gjennomfører midlertidige sikringstiltak på fartøyer av særlig historisk interesse.

Hvem kan få tilskudd?

For å kunne søke Riksantikvaren om tilskudd til fartøyvern, så må fartøyet ha status som «verna skip». For at et vernet fartøy skal kunne få tilskudd, er det spesielt to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet.

Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og det lokale engasjementet. Det blir også lagt vekt på at det over tid skal være en rimelig geografisk fordeling av ressursene. I 2018 satser Riksantikvaren på framdrift og ferdigstilling ved igangsette prosjekter slik at verkstedfasiliteter og tilskuddsmidler kan bli frigjort for kommende prosjekt.

Riksantikvaren fordeler 61,8 millioner kroner til fartøyvern i 2018. Tilskuddene går til antikvarisk istandsetting av fredede og vernede fartøyer over hele landet. Det er i dag om lag 250 fartøyer på Riksantikvarens verneliste, og 14 av disse er fredet.

 

Annonse