Gå til innhold

Stadyard får Enova-støtte til energioptimalisering

Enova støtter de to nybyggene, bnr 41 og 42 ved Stadyard i Måløy, med til sammen 11 160 000 kroner, opplyses det i en pressemeldling.

– Dette blir et spennende prosjekt å følge. Fiskerinæringen står for store klimagassutslipp i kystnære områder, og disse utslippene må kraftig ned om vi skal nå lavutslippssamfunnet. Derfor arbeider vi for at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som kan kutte utslippene, men vi er avhengig av aktører som tør å ta de første stegene. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at Brødrene Bakken og Oddvar Nes nå går foran og viser næringen hva som er mulig å få til, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova i pressemeldingen.

Det ble utført et forprosjekt for miljøoptimalisering i forkant av prosjektoppstart hvor man hadde spesielt fokus på skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering samt realitetsvurderinger av arrangement i forhold til batterihybrid/powershave-løsningen.

Forprosjektet ble gjennomført av Skipskompetanse som designer sammen med rederiene, COWI, Stadyard som byggeverft, Stadt Towing Tank som modelltank og leverandør av CFD-analyser, Elmarin som systemleverandør på elektrosiden og Brunvoll Volda som leverandør av gir, propellanlegg samt thrustere.

– Det er inspirerende, utfordrende og lærerikt å samarbeide med kompetansemiljø og redere som tar miljøet på alvor, og som så klart ser sitt ansvar i den «blå åkeren». Forprosjektet med hovedfokus på optimalisering av driftsprofiler med gunstigst mulig forbruk har vært spennende. Stadyard har som mål å gi teknologien og holdningene et «state of the art»-produkt som er disse prosjektene verdig, sier daglig leder Agnar Lyng i Stadyard.

Rapp Marine skal levere elektriske vinsjer og elektrisk fiskepumpe. MacGregor Triplex leverer elektrisk nothaler. Ulvesund Elektro leverer elektrisk anlegg med utstrakt bruk av LED-belysning. Verlo leverer varmegjenvinningssystem hvor overskuddsvarme fra motorer blir brukt til bl.a. vannbåren varme. Kuldeteknisk leverer RSW-anlegg med CO2 som kuldemedium.

– For rederiene Brødrene Bakken og Oddvar Nes har dette med det grønne skiftet vært et siktemål gjennom hele prosessen frem til kontrahering. Samarbeidet mellom rederiene har muliggjort dette, da vi hver for oss ikke er spesielt store rederi, men med forente krefter har greid å gjennomføre et forprosjekt der mange steiner er snudd for å finne de beste løsningene. Det har i denne prosessen vært svært gledelig å oppdage at miljøet rundt Måløy har en slik skaperkraft innen skipsdesign og uttesting av skrog. Likeens at leverandører som Brunvoll Volda, Rapp Marine, Elmarin, Triplex og Kuldeteknisk, bedrifter som er spredd langs hele kysten, har teknologi som møter kravene som det grønne skiftet innebærer. Den endelige bekreftelse på prosjektets kvalitet fikk vi da Enova valgte å gi støtte til byggingen av disse to båtene, sier Kjell Bjørnar Bakken på vegne av rederiene.