Gå til innhold
Annonse
Annonse

Planene for Stad skipstunnel begynner å ta form, på papiret. Kystverket melder om at teknisk forprosjekt er avsluttet, og LO vil jobbe for å få den inn i første del av Nasjonal Transportplan. 

Teknisk forprosjekt, med tilhørende rapporter og tegninger, skal være med på å danne grunnlag for kvalitetssikring fase 2, som blir neste og siste steg før Stortinget tar en endelig beslutning om Stad skipstunnel.

I forprosjektet vurderes forhold som planlegging, bygging, anleggsvirksomhet, drift, estetikk og kostnadsoverslag. Rapporten som oppsummerer de åtte månedene med arbeid er produsert av Dr. techn. Olav Olsen AS og Norconsult.

Andre aktører som har bidratt er Marintek, Force Technology, Snøhetta og og Multiconsult.

Overlevering av konsekvensutredningen til Samferdselsdepartementet er planlagt til mai (uke 19) 2017. Før den tid skal forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning overleveres til Selje kommune 12. januar, for behandling av formannskapet i kommunen og offentlig ettersyn før kommunen fatter et vedtak.

Deretter står prosjektets kvalitetssikring fase 2 og behandling i Stortinget for tur.

LO som pådriver

Også LO har involvert seg i arbeidet med å realisere skipstunnelen. I et møte med styringsgruppa for Stad skipstunnel denne måneden var nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen tydelig på at tunnelen måtte realiseres i løpet av den første fireårs perioden av Nasjonal Transportplan (NTP), ny NTP skal legges frem våren 2017.

- Stad skipstunnel er et meget viktig prosjekt for å lage mer robuste arbeidsmarkedsregioner og ta hele kysten i bruk. Den maritime klyngen på Vestlandet er helt unik, og skipsfarten og fisket langs kysten trenger denne tunnelen ut i fra både et sikkerhetsperspektiv, men også i forhold til infrastruktur og mobilitet av mennesker, varer og tjenester», sier Gabrielsen i en pressemelding, og legger til at LO vil være en aktiv samarbeidspartner for å få tunnelen inn i den første delen av NTP.