Gå til innhold
Eirik Bøckmann (CEO), Erlend Vastveit (CTO) og Audun Yrke (CIO)
Eirik Bøckmann (CEO), Erlend Vastveit (CTO) og Audun Yrke (CIO)

Wavefoil går nå fra det de omtaler som en prototypefase til en kommersialiseringsfase. I den forbindelse har de sendt ut en spørreundersøkelse, for å få undersøke hvordan maritim bransje ser for seg at fremtiden vil bli.

- Vi har noen hypoteser om hvordan vi ser for oss at næringen vil forandre seg fremover. Og for å underbygge, eller motbevise, dem så har vi laget denne spørreundersøkelsen, forklarer Chief Innovation Officer, Audun Yrke, overfor Skipsrevyen. 

Undersøkelsen består av 13 spørsmål og er helt anonym å svare på. 

- Vi har blant annet delt det opp i aldersgrupper og stillingstyper for å se hvem som er positiv til hva. Vi jobber daglig med å selge grønne produkter, og da må vi vite hva folkene der ute tenker. 

Yrke sier at de har oppdaget at fartøyets utseende er mer viktig for rederne enn de trodde. 

Audun Yrke. Foto: Helge Martin Markussen
Audun Yrke. Foto: Helge Martin Markussen

- Vi har designet vårt produkt på en slik måte at det skal være under vann. På 80 tallet ble det testet foiler som kom over baugen. Det vil ikke næringen ha i dag, og da har vi laget et produkt som er usynlig. 

Et av de mest interessante spørsmålene Wavefoil ønsker svar på i sin undersøkelse er hvordan respondentene tror energiprisen vil utvikle seg fremover for fartøy som seiler. 

- Det kan hende at energiprisen på land blir lavere enn i dag, men den som er tilgjengelig som er om bord i et fartøy tror vi kommer til å øke. Derfor mener vi at det vil være flere og flere fartøy som vil kunne ha fordel av energibesparende tiltak, mener Yrke. 

I sin undersøkelse ønsker de svar fra alle som jobber i maritim næring, og ikke bare redere. 

- Både mannskap, og folk på kontoret. Så mange som mulig rett og slett. Den tar bare noen minutter å svare på, påpeker Yrke. 

Installert på flere fartøy

Wavefoils produkt er allerede installert på flere fartøy. Siden september 2019 har M/F «Teistin» seilt i havet ved Færøyene uten nevneverdige problemer. De har for lengst passert 10 000 driftstimer inkludert to tøffe vintre, og har spart rundt 8% i snitt det første driftsåret. Senere har også ambulansebåten «Thea Jensen» kommet i drift i Loppa, Hasvik og ytre Altafjord med foiler fra Wavefoil, og ifølge Yrke er rederen veldig fornøyd. Også MS «Bard», som seiler ved Svalbard for Hurtigruten, har teknologi fra Wavefoil installert.  

I april ble det kjent at den nye tråleren som Liegruppen skal bygge i Tyrkia skal utrustes med foiler, avhengig av om prosjektet får Enova-støtte. 

- Nå er det ikke lenger slik at det er vi som må banke på dørene til skipsdesignerne, nå er det til en viss grad i stedet dem som kommer til oss. Det viser at vi har oppnådd en tillit i bransjen, forteller Yrke.  

Wavefoils produkt fungerer på en slik måte at man reduserer motstand og stamping, i tillegg utnyttes bølgeenergien under vann. Det kan best forklares ved at når foilen dras opp og ned under vann, så skapes det en fremdrift som kan ligne på en hval som svømmer. 

- Det høres ut kanskje som magi, men det er ikke det. Vi utnytter energien til å skape fremdrift, forklarer Yrke. 

Du kan delta i undersøkelsen her: