Gå til innhold
Annonse

Skipsteknisk designer nytt forskningsfartøy til New Zealand

Den nåværende «Kaharoa», et 28 m forskningsfartøy bygget i 1981. Foto: Skipsteknisk
Den nåværende «Kaharoa», et 28 m forskningsfartøy bygget i 1981. Foto: Skipsteknisk

Skipsteknisk AS er tildelt kontrakt på design og prosjektering av et nytt kyst-fiskeri- og  havforskningsfartøy for New Zealand. Det er NIWA (National Institute of Water and  Atmospheric Research Limited) som planlegger å erstatte det nå 39 år gamle fartøyet  «Kaharoa» med et nytt fartøy. 

Annonse

Kontrakten som nylig ble signert inkluderer designutvikling, samt dokumentasjon for et senere verftsanbud i første fase. I neste fase inkluderer kontrakten klasse og  byggetegninger, samt byggeledelse på verft. 

Kontrakten ble vunnet i en offentlig anbudsrunde, i sterk internasjonal konkurranse. 

Skipsteknisk har en lang og bred erfaring innen design av denne type fartøy, og har også  arbeidet for NIWA tidligere. NIWA’s største forskningsskip «Tangaroa» ble bygget av Mjellem & Karlsen Verft i Bergen, og levert i 1991. Også dette fartøyet var av Skipsteknisk-design.  

Fokus på lave utslipp

Det nye fartøyet vil bli arrangert for ulike typer forskningsoppdrag. Hovedfunksjonen vil  være fiskeriforskning, men fartøyet vil også utføre generell havforskning, miljøforskning samt bøyehåndtering. Videre vil fartøyet utrustes for operasjon av undervannsroboter og autonome farkoster.  

Nybygget vil bli utviklet med stort fokus på lave miljøskadelige utslipp både til vann og luft, lavt energiforbruk og lavt støynivå under vann. Det planlegges for et mannskap på 6 og med 9 forskere om bord.  

Fartøyet vil i hovedsak operere i havområdene rundt New Zealand, men skal også sertifiseres for internasjonale forskningsoppdrag.  

«Tangaroa», et 70 m fiskeri- og havforskningsskip bygget i Norge i 1991. Foto: Skipsteknisk
«Tangaroa», et 70 m fiskeri- og havforskningsskip bygget i Norge i 1991. Foto: Skipsteknisk
Annonse