Gå til innhold
Fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran (AP). Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran (AP). Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet

Maritim næring er mannsdominert, med en beskjeden kvinneandel på om lag 16 prosent. Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en ny maritim likestillingsstrategi, og vil kartlegge likestillingssituasjonen i norsk maritim næring i en ny studie.

- Norge har en stolt historie som sjøfartsnasjon, og den maritime næringa er en viktig hjørnestein i mange norske lokalsamfunn. Den maritime politikken skal bidra til å utvikle verdensledende norske industri- og kompetansemiljøer. Da trenger vi kompetente folk fra hele arbeidsstyrken. Økt likestilling bidrar til høyere lønnsomhet i bedriftene, mer innovasjon og fører i seg selv til et mer attraktivt arbeidsmarked som tiltrekker de klareste hodene og de flinkeste hendene, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Nærings- og fiskeridepartementet vil ha en ekstern studie for å få mer kunnskap om dagens situasjon i maritim næring. Studien skal kartlegge forhold som er til hinder for å oppnå bedre kjønnslikestilling, og vil danne et viktig grunnlag for den første maritime likestillingsstrategien.

Studien blir lyst ut torsdag, på den offentlige portalen for offentlige innkjøp Doffin.

Den har en kostnadsramme på inntil 750.000 kroner.