Gå til innhold
Annonse

Simon Møkster Shipping og Simek har igjen valgt Havyard-design

HAVYARD 832 CD RS
HAVYARD 832 CD RS
Annonse

Simon Møkster Shipping har inngått avtale med Simek AS om bygging av ytterligere ett Havyard 832 CD RS beredskapsfartøy.

I november i fjor kontraherte Simon Møkster Shipping et Havyard 832 CD RS-design ved Simek AS for levering oktober 2009. I dag har de kontrahert et søsterskip av samme Havyard-designTM. Dette får bygg nr. 122 og skal leveres i mars 2010. Kontraktsprisen på skipet er i overkant av 320 MNOK.

For Havyard er det veldig tilfredsstillende at samme verft og rederi kommer tilbake og bestiller nye fartøy av Havyard-designTM. Det betyr at vi kan fortsette det gode samarbeidet med våre kunder og at vi har lykkes med det vi har gjort sammen til nå. Simon Møkster Shipping og Simek er krevende kunder som setter strenge krav til seg selv og sine samarbeidspartnere. Dette er også positivt og utviklende for Havyard.

I tillegg til plattform forsyningsfunksjoner er Havyard 832 CD RS utviklet for rednings-, beredskap- og oljevernoperasjoner. Designet er en videreutvikling av Havyard 832 CD og er utviklet i tett samarbeid mellom Simon Møkster Shipping og Havyard Design som er designer. Havyard 832 CD er et medium størrelse plattform supply skip som oppfyller de nye kravene markedet vil stille framover. Designet har større kapasiteter enn de eksisterende design, har energi-optimalisert dieselelektrisk framdrift og tilfredsstiller de nye miljøkravene til ”Clean Design”.
HAVYARD 832 CD har følgende dimensjoner/ kapasiteter:
Lengde 78,60 m
Bredde 17,60 m
Dødvekt 4000 t
Lastedekk 755 m2

HAVYARD 832 CD har vist seg å være et populært design og har truffet godt i markedet. I forhold til eksisterende tonnasje og andre design under bygging har Havyard 832 CD større kapasiteter og er mer miljøvennlig og effektiv. Mange operatører har sett dette og det har gitt kundene våre merverdi i forhold til bedre rater enn for konkurrerende design. Mens andre design i stor grad bygges på spekulasjon, ser vi at de fleste kontraherte Havyard 832 CD allerede er sluttet på langsiktige kontrakter.