Gå til innhold
Annonse
Annonse

I tre uker har den norske marinestyrken vært i full aktivitet mellom Bergen og Troms. Sjøforsvarets årlige høstøvelse Flotex gir alle avdelinger mulighet til å få trent på å planlegge og gjennomføre taktiske operasjoner på sjøen.

Alle elementer av Sjøforsvarets styrker er med. Dette inkluderer minerydderfartøy, fregatter, undervannsbåter, logistikkfartøy, kystkorvetter, mindre stridsbåter og operatører fra Marinens jegervåpen, skriver Sjøforsvaret på sine nettsider.

For å bemanne alle krigsskipene, har Sjøforsvaret måttet redusere staben under øvelsen. Kontreadmiral Lars Saunes, sjef for Sjøforsvaret har uttalt at de kuttet i ledelse, støtte og administrasjon for å frigjøre penger og personell til å drifte flere krigsskip. - Å seile nok krigsskip er helt nødvendig for å vi skal kunne gjøre jobben Norge forventer av oss, sa Saunes.

Om Flotex

Fra 14. november til 2. desember 2016 ble øvelse Flotex med styrker fra Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Hæren gjennomført. Hoveddelen av øvelsen foregikk utenfor Bodø.

Hensikten med øvelsen er å løfte kampkraftnivået på utpekte enheter, teste ut ny teknologi og forberede operative leveranser i 2017.