Gå til innhold

For tredje kvartal 2021 leverer Wilson ASA et driftsresultat (EBIT) på 171 (24,4) millioner kroner av en omsetning på 520 (341) millioner kroner. I forhold til fjorsårstallene (i parantes) er dette en kraftig oppgang.

Et godt spot-marked samtidig med god kontraktsinntjening forklarer forbedringen. 

Selskapet forventer ytterligere økt markedsaktivitet og betydelig resultatforbedring for fjerde kvartal 2021. Selskapet ser få momenter som kan endre markedssituasjonen på kort sikt, meldes det fra selskapet, som samtidig har en hyggelig melding til aksjonærene:

Tilleggsutbytte på NOK 3,50 per aksje. Samlet utbetalt utbytte i 2021 vil dermed bli NOK 4,10 per aksje totalt.