Gå til innhold

- Regjeringsplattformen viderefører satsing på havnæringene

Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum
Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti presenterte torsdag den nye politiske plattformen for en flertallsregjering. Plattformen viderefører regjeringens ambisjoner for havnæringene som viktige for bærekraftig verdiskaping.

- Den nye plattformen inneholder mye av det samme som Jeløya-plattformen fra januar 2018. Formuleringene er nesten identiske og noe annet ville kanskje vært overraskende, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.- Regjeringsplattformen viderefører hovedlinjene i den maritime politikken og bidrar til stabile rammevilkår. Vi er tilfreds med at grønn skipsfart prioriteres og satsingen på næringsrettet FoU skal videreføres, fortsetter han.

Det er to interessante nye formuleringer i den nye politiske plattformen:

• Regjeringen vil nå også stille krav til om utslippsfrie eller fornybare løsninger i offentlige også når det gjelder hurtigbåtanbud der det ligger til rette for det. Tidligere gjaldt dette bare fergeanbud.

• Regjeringen vil «Vurdere om det kan innføres krav om lav- og nullutslippsløsninger for nye driftsfartøy i fremtidige tillatelser til petroleumsproduksjon». Dette er nytt fra Jeløya plattformen.

- Regjeringens ambisjoner for bærekraftig næringsutvikling i maritim næring er i tråd med hva vi Maritimt Forum mener. Nå gjenstår det å omsette fine ord til konkret handling, sier Engan.