Gå til innhold
Annonse

- Regjeringen forsømmer sjøsikkerheten i Nord-Norge

Etableringen av en ny redningsskøyte i Nord-Norge innstilles da regjeringen ikke støtter tiltaket i forslaget til statsbudsjett for neste år. Foto: Redningsselskapet
Etableringen av en ny redningsskøyte i Nord-Norge innstilles da regjeringen ikke støtter tiltaket i forslaget til statsbudsjett for neste år. Foto: Redningsselskapet
Annonse

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 fører til at Redningsselskapet må innstille etableringen av en ny havgående redningsskøyte i Finnmark.

Redningsselskapet opplyser i en pressemelding i dag et at etableringen av en ny redningsskøyte i Nord-Norge innstilles da regjeringen ikke støtter tiltaket i forslaget til statsbudsjett for 2018.

– For bare ti millioner kroner kan vi etablere en ny redningsskøyte i Nord-Norge - et område med store beredskapsutfordringer, sier Generalsekretær Rikke Lind.

De mulige miljøkonsekvensene ved ulykker er ifølge Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse størst i våre tre nordligste fylker. Blant annet vil tankskiptrafikken øke med 282 % i Troms og 300 % i Finnmark. I dag har staten kun to slepebåter i området mellom Røst i Lofoten og grensen til Russland. Med flere redningsskøyter kan samfunnet både få en styrket slepebåtberedskap og en bedre sjøredningstjeneste.

Sjøansatte bekymret

Redningsselskapets sjøansatte er bekymret for at regjeringen ikke vil prioritere sjøsikkerhet samtidig som den samme regjeringen ønsker å overføre gods fra vei til sjø med påfølgende trafikkvekst. Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske Maskinistforbundet stiller seg derfor bak Redningsselskapets krav om en ny redningsskøyte i Nord-Norge.

– Vi som er tillitsvalgte for de sjøansatte i Redningsselskapet er bekymret over regjeringens manglende vilje til å prioritere flere redningsskøyter. Vi er 200 sjøfolk som jobber på redningsskøytene langs kysten vår og som av egen erfaring ser hvor viktig vårt bidrag er for beredskapen. Nå må Stortinget ta ansvar og sette av midler til en ny redningsskøyte i Nord-Norge i budsjettforhandlingene, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sjøoffisersforbund Kjetil Braaten.

Sjøsikkerhetsanalysen peker på en forventet trafikkvekst langs kysten på 41 % innen 2040 og at dette kan føre til en økning på 31 % i antall skipsulykker pr. år dersom sjøsikkerheten ikke styrkes.