Gå til innhold
Annonse

Pilene peker oppover for den maritime næringen på Haugalandet. Det viser Maritim Rapport fra Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Annonse

Den samlede omsetningen for den maritime næringen i området endte på 44,01 milliarder, en økning på 9,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge rapporten anser bedriftene som har svart på undersøkelsen at 10 % av omsetningen vil være rettet mot mot offshore vind i fremtiden.

For verftene alene i distriktet steg omsetningen med 3,6 %, til 10,42 milliarder i 2018. Det kan tolkes som et tegn på lysning etter offshorekrisen.

Bygger 14 av 16 i utlandet

For rederiene i regionen var samlet omsetning i 2018 på 22,09 milliarder kroner. Det er en svak økning fra året før, på 1,1 %. Offshorerederiene sliter fortsatt med både ratenivå og gjeldsbyrde, men samtidig er antallet skip i opplag gått noe ned.

Totalt har rederiene i regionen 16 skip i ordre, med en samlet kontraktsverdi på 9,62 milliarder kroner. Av dem bygges bare 2 i Norge.

Sverre Meling er forfatter av rapporten Foto: Heine Birkeland
Sverre Meling er forfatter av rapporten Foto: Heine Birkeland

Også for leverandører og tjenesteytende bedrifter var 2018 et år med pluss. Omsetningen endte på 11,5 milliarder. En økning på hele 37,4 %. En del av forklaringen er at omorganisering i enkelte bedrifter har ført til innrapportering av høyere omsetning.

Flere sysselsatte

Totalt sysselsetter den maritime næringen på Haugalandet og Sunnhordland 16 937 personer. Det er utenom innleid arbeidskraft. Det tilsvarer en økning på 5,85 % sammelignet med 2017. Økningen skyldes i stor grad konsolideringen i Solstad Offshore, og at ikke alle utenlandske sjøfolk ble innrapportert i fjor.

Bedriftene melder samtidig om at det er forventet 375 nyansettelser i 2019, mot 98 forventede oppsigelser.

Sysselsatte næring: Antall Økning %
Verft 4185 2,2
Rederier 9066 9,5
Leverandører, tjenesteytende bedrifter 3680 1,5
Under opplæring 558 7,1

Ser positivt på fremtiden

Skal vi tro svarene fra bedriftene som har svart på undersøkelsen, så ser 2019 ut til å bli et positivt år.

Fakta

  • Bedriftene avga sine svar i tidsrommet 12. november til 5. desember 2018
  • Av de 127 bedriftene som mottok spørreskjema, svarte 82, tilsvarende 64,6 %
  • Bedriftene holder til i Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord. Kvinnherad, Bømlo, Stord, Austevoll, Utsira og Fitjar.

I 2017 meldte 37 % av bedriftene at de trodde omsetningen fremover kom til å bli god. I 2018 har dette tallet økt til 46,3 %. Man må helt tilbake til før offshorekrisen for å se like positive tall.
Konklusjonen på dette, koblet mot omsetnings- og sysselsettingstallene, er at optimismen er på vei tilbake på Haugalandet og Sunnhordland.

Annonse