Gå til innhold
Annonse
Fjordbanen vil være et sentral for å åpne nye områder for vekst og bosetting.
Fjordbanen vil være et sentral for å åpne nye områder for vekst og bosetting.
Annonse

Oslofjorden kan bli et nytt, blått kollektivfelt med et nettverk av elektriske hurtigbåter. En bred koalisjon står sammen bak visjonen om fremtidens maritime, elektriske kollektivtransport bygd av miljøvennlig aluminium.

Pilotprosjektet Hurum – Nesodden – Aker Brygge vil kunne bringe folk fort på jobben. Flere  potensielle stoppesteder som vil knyte Østlandet sammen via sjøen.

Mens køen i kollektivfeltet inn mot Oslo stadig fylles opp, er Oslofjorden det kollektivfeltet som er minst utnyttet i hele regionen. Men kollektivtransport til vanns har lenge vært regnet som for lite miljøvennlig – en dieselferge slipper ut så mye som 1800 biler i året. Slik blir det ikke i fremtiden. Nye teknologiske løsninger og bruk av aluminium er i ferd med å endre på det.

Nå er et konsortium av ledende, norske industrielle aktører og Hurum kommune i ferd med å realisere et pilotprosjekt med «elektrisk fjordbane» fra Hurum til Aker Brygge. Planen er at dette skal bli det nye, blå kollektivfeltet.

Medstrøms begge veier

– Et miljøvennlig båttilbud på fjorden er nødvendig for å oppfylle vår visjon om nullutslipp i 2050, sier byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland (H). Oslo er ikke en del av prosjektet og har ikke tatt stilling til fjordbanen formelt, men vi håper dette vil la seg realisere og følger spent med på den videre utviklingen, fortsetter han.

På sikt ser aktørene for seg et nettverk av hurtiggående, elektriske båter som går på kryss og tvers i Oslofjorden. I en tid hvor batteriteknologien utvikler seg med stor fart, vil rekkevidden av Fjordbanen kunne utvides i samme takt. I et tiårsperspektiv kan Fjordbanen strekke seg til Moss og Horten.

Du kan lese mer om dette spennende prosjektet i Skipsrevyen 6/2015.