Gå til innhold
Annonse
Nye satsningsområder: Havyard satser på at andre markeder som fisk, oppdrett og fornybar energi skal kompensere noe for svikten i offshoremarkedet. Her representert ved en Havyard 832 SOV som opereres av ESVAGT på vindkraftfeltene til Siemens. FOTO: Siemens AG
Nye satsningsområder: Havyard satser på at andre markeder som fisk, oppdrett og fornybar energi skal kompensere noe for svikten i offshoremarkedet. Her representert ved en Havyard 832 SOV som opereres av ESVAGT på vindkraftfeltene til Siemens. FOTO: Siemens AG
Annonse

Havyard Group satser på at andre markeder som fisk, oppdrett og fornybar energi skal kompensere noe for svikten i offshoremarkedet.

Likevel iverksettes ytterligere tiltak for å tilpasse seg markedssituasjonen og sikre lønnsomhet og dermed trygge arbeidsplasser i framtiden, heter det i en pressemelding konsernet har sendt ut.

Forretningsområdene i Havyard Group har alle i større eller mindre grad blitt rammet av den generelle markedsnedgangen innenfor oljenæringen. Konsernet har over en tid jobbet med effektivisering og omstilling for tilpasning til de nye rammebetingelsene. Markedsutviklingen i det siste og forventninger til vedvarende lavere etterspørsel fører til at konsernet iverksetter ytterligere tiltak. Dette vil blant annet medføre en reduksjon i antall ansatte i en størrelsesorden på omtrent 100 årsverk. Disse årsverkene kommer som følge av både effektivisering av driften av selskapet og tilpasning av total produksjonskapasitet.

Fra boom til «normalen»

Havyard Group ASA har, som de fleste selskapene i den maritime klyngen, vokst og økt sin kapasitet de senere årene. En ekstraordinær boom i offshore-næringen siden 2005 har vært den største driveren av denne veksten. Havyard Group ASA har i tillegg til å vokse på grunn av den generelle veksten i markedet også vokst gjennom å ta større markedsandeler og utviklet nye produkt og markedssegment.

- Den ekstraordinære boomen har nå gått over i et marked med lite etterspørsel og ekstremt prispress, spesielt innen offshore fartøy, sier Geir Johan Bakke, konsernsjef i Havyard Group ASA. - Denne markedsnedgangen forventes å vedvare en stund og vi forventer heller ikke at neste oppgang blir like stor som den forrige. Derfor fortsetter vi prosessen med å omstille og effektivisere forretningsområdene i konsernet. Målsetningen vår er å sikre langsiktig lønnsomhet og dermed trygge arbeidsplasser gjennom å tilpasse oss markedet og å styrke konkurransekraften vår.

Dette er en utfordring vi ikke er alene om i Norge. Resten av verden måtte gjøre tiltak og tilpasse seg situasjonen etter finanskrisen i 2008, mens vi i Norge har vært delvis skjermet for dette på grunn av høye oljepriser og politiske tiltak. Ulempen er at konkurransekraften har blitt svekket i forhold til landene vi konkurrerer mot og når markedet svikter er vi da ekstra sårbare. – Det er ikke for sent å gjøre noe med dette og jeg har stor tro på at både Havyard, den maritime næringen og andre konkurranseutsatte næringer i Norge vil omstille seg og bli konkurransedyktige igjen, sier Bakke.

Fisk, oppdrett og vindmølle serviceskip er marked der behovet fremdeles er til stede og de forretningsområdene i Havyard som har produkt til disse markedene er bedre stilt. – Vi tror også at offshore markedet kommer tilbake og vi er optimistiske på vegne av Havyard og næringen på sikt, avslutter konsernsjef Bakke.

 

 

Bilde 1:

Nye satsningsområder: Havyard satser på at andre markeder som fisk, oppdrett og fornybar energi skal kompensere noe for svikten i offshoremarkedet. Her representert ved en Havyard 832 SOV som opereres av ESVAGT på vindkraftfeltene til Siemens. FOTO: Siemens AG